Konference Sportoviště v ČR – cesty ke zkvalitnění sportovišť

Společnost ABF, a.s. si Vás spolu s partnery akce dovoluje pozvat na 2. ročník mezinárodní konference Sportoviště v ČR, která se bude konat dne 24. 9. 2008 v PVA Letňany v Praze v rámci odborného doprovodného programu již 19. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2008 pořádaného ve dnech 23. až 27. září 2008.

Celodenní konference je určena zástupcům odborné i laické veřejnosti, pracovníkům krajů, měst a obcí a v neposlední řadě také studentům. Mezi přednášejícími přivítáme letos i zahraniční odborníky. Záštitu nad konferencí převzal Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu, Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy, Václav Havlíček, rektor ČVUT a Václav Bunc, děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Pro letošní ročník byly zvoleny následující tematické bloky:

  • Sport a pohybová rekreace v ČR
  • Územní plánování rozvoje sportu
  • Zkušenosti z financování výstavby a provozu sportovních staveb a staveb pro volný čas
  • Současné architektonické přístupy při projektování sportovních staveb a staveb pro volný čas.

Podrobný program včetně přihlášky naleznete na adrese www.for-sport.cz/sportoviste, kontakt: 225 291 117, pacaltova@abf.cz.