Jones Lang LaSalle zařazena do výročního seznamu „World’s Most Ethical Companies“ vydávaném institutem „The Ethisphere“

Jones Lang LaSalle oznámila své zařazení do výročního seznamu „World’s Most Ethical Companies“ vydávaném institutem „The Ethisphere.“ Ethisphere, think-tank věnovaný průzkumu a propagaci výnosných praktik pro globální vládu, obchodní etiky a firemní zodpovědnosti, oznámil ocenění na společné konferenci Ethisphere a Forbes, konané 3. června na téma „Driving Profit Through Ethical Leadership.“ Seznam nejetičtějších společností světa bude uveřejněn v druhém vydání časopisu Ethisphere.

„Jsme hrdí na tuto cenu,“ konstatoval Colin Dyer, generální ředitel společnosti Jones Lang LaSalle. „Odráží naši závažnou snahu, vybudovanou pomocí programu „Ethics Everywhere,“ za všech okolností jednat čestně. Naši klienti, zaměstnanci a akcionáři to od nás očekávají.“

Badatelé a analytici z institutu „The Ethisphere“ zhodnotili tisíce společností před vyhlášením finalistů. Metodologická komise se skládá z předních advokátů, vládních úředníků, profesorů a lídrů zabývajících se etikou a čestnými obchodními praktikami. 

„Gratulujeme společnosti Jones Lang LaSalle, která je jednou z oceněných společností tohoto roku, k vyvinutí působivé a smysluplné etické obchodní praktiky, která ji dostává do popředí svého průmyslu“ uvedl Alexander Brigham, výkonný ředitel institutu Ethisphere. „Své iniciativy tlačí nad rámec právních předpisů a její snahou je přicházet s inovativními nápady, které přispívají k veřejnému blahobytu. Svými kroky nutí svou konkurenci ji následovat popř. zůstat pozadu a ztělesňuje představu, že etické obchodní praktiky jsou výnosné.“       

Obsáhlá metoda průzkumu zahrnovala revizi více než 10 000 vedoucích společností z šesti kontinentů světa. Analytici institutu Ethisphere hodnotili kódy etiky, spory, historii regulačních porušení, inovační náklady a trvale udržitelné obchodní praktiky; zkoumali snahy společností zlepšit příslušnost korporace; studovali nominace od vyšších manažerů, vrstevníků z průmyslu, dodavatelů a zákazníků; a pracovali jak se zpětnou vazbou spotřebitelů, tak s jejich hodnocením. 

Celodenní konference, které se zúčastnili editoři Forbes a manažeři ze světoznámých společností, univerzit a etických organizací, se zabývala etickou kulturou a řízením. Zdůrazňovala zkušenosti firem a jejich etické výzvy, připravovala účastníky na etická dilema a přibližovala perspektivu investorů. Konference vyvrcholila gala večerem při kterém byly uděleny ceny časopisu Ethisphere „World’s Most Ethical Companies“ za rok 2008.

Zdroj: Jones Lang LaSalle