Holky, pozor! – soutěž ČVUT o nejlepší projekty

Holky, pozor! – soutěž ČVUT o nejlepší projekty

V pondělí 3. října otevřelo České vysoké učení technické v Praze za podpory firemních partnerů unikátní soutěž pro dívky studující gymnázia nebo průmyslové střední školy po celé České republice.  Děvčata ve věku 15 až 19 let mohou až do 20. listopadu 2011 zasílat prostřednictvím webových stránek www.holkypozor.cz prezentace svých školních nebo mimoškolních projektů týkajících se techniky nebo vědy.

Do této soutěže se mohou dívky zapojit jak jednotlivě tak i v týmech. Ty, které splní všechny předem dané podmínky, obdrží pozvánku na setkání, v rámci kterého budou prezentovat své projekty. Po prezentacích bude následovat slavnostní vyhlášení nejlepšího projektu a předání cen.

Závěrečné setkání s projekty a jejich autorkami proběhne v pondělí 5. prosince 2011 od 14.00 hodin v prostorách Národní technické knihovny, která se nachází v kampusu ČVUT v Dejvicích. Slavnostní vyhlášení v 18.00 hodin pak zakončí toto výjimečné odpoledne. Vstup bude otevřen všem, kteří mají zájem seznámit se s dívčími projekty a nebo chtějí povzbudit jednotlivé autorky. Projekty bude hodnotit komise složená ze zástupců ČVUT a firemních partnerů.

Autorka nebo autorky vítězného projektu obdrží první cenu v podobě mininotebooku, který do soutěže věnovala společnost Hewlett-Packard, s.r.o.. Tato firma je tradičním partnerem ČVUT a podporuje zejména genderově zaměřené projekty. Zkrátka nepřijdou ani ostatní dívky. Každá účastnice obdrží dárkový balíček. ČVUT společně   s firmami ČEPS, a.s., a Škoda Auto a.s. ocení práci, odvahu i cílevědomost zúčastněných dívek.

Kontakt pro média:
Ing. Ilona Prausová, Rektorát ČVUT
e-mail: ilona.prausova@rek.cvut.cz
tel.: 224 353 427

V Praze dne 17. 10. 2011

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 24 000 studentů. Pro akademický rok 2011/12 nabízí ČVUT svým studentům 54 studijních programů a v rámci nich 179 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.
 
ČVUT se v roce 2010 umístilo mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, které vyhodnocovaly britské The Times. Mezi světovými technickými univerzitami obsadilo 121. místo.

Více na www.holkypozor.cz

–>–>