Do 2. kola soutěže Stavba roku 2015 postupuje 30 staveb

Do 2. kola soutěže Stavba roku 2015 postupuje 30 staveb

Z rekordního počtu 72 projektů přihlášených do letošní soutěže Stavba roku, odborná porota vybrala 30 staveb, které postupují do 2. kola a budou bojovat o nominace.

Výsledky byly oznámeny na tiskové konferenci ve čtvrtek 6. 8. 2015 v Maiselově synagoze v Praze, která byla jednou z přihlášených staveb do soutěže a která se 1. července tohoto roku po více než roční rekonstrukci opět otevřela veřejnosti.

Hodnocení a poslední výsledky 1. kola soutěže Stavba roku 2015 představili Radomíra Sedláková, předsedkyně odborné poroty soutěže Stavba roku 2015 a Jan Fibiger předseda správní rady Nadace ABF.

„Stavebnictví zažilo v posledních letech obrovský nástup technologických změn, které jsou dnes obecně definovány jako průmyslová revoluce 4.0,“ řekl Jan Fibiger předseda správní rady Nadace ABF. „V minulých ročnících se mě často ptali, v čem se soutěž Stavba roku změnila a co přinesla nového. Právě obrovský nástup těchto změn je to, co soutěž symbolizuje,“ dodal Jan Fibiger.

 „Je prima, že se staveb hlásí čím dál víc, ale porota může věnovat posuzování staveb jen jeden měsíc,“ řekla předsedkyně poroty Radomíra Sedláková, která blíže představila práci porotců a nesnadné rozhodování při hodnocení s tím, že členové poroty pravidelně kvůli „porotování“ obětují dovolenou a volný čas. Cestování po stavbách v Čechách i v zahraničí totiž zabere celý červenec. „Je důležité, jak ti, kteří se přihlásí do soutěže, svou přihlášku doprovodí. Jaké fotografie či plány nám dodají a zda k tomu přidají i něco navíc. Jestli dodají fotografie, které pořídil architekt nebo stavbyvedoucí v průběhu stavby nebo si najmou profesionálního fotografa. Tohle je ale vždy problematické, protože fotografie lžou. Umí stavbám pomoci, ale i naopak.“

Tisková konference v nově zrekonstruovaných prostorách Maiselovy synagogy, jedné z dominant někdejšího pražského Židovského města, proběhla za účasti zástupců Židovského muzea v Praze ředitele PhDr. Leo Pavláta, generálního projektanta Ing. arch. Hynka Fetterleho a vedoucího provozního odboru Ing. Milana Ličky, kteří představili nedávno dokončenou rekonstrukci synagogy a obsah nové expozice – Židé v českých zemích, 10. – 18. století. Po tiskové konferenci pak byla novinářům umožněna prohlídka synagogy s výkladem spoluautora expozice Alexandra Putíka.

Do nominací zbývá už jen měsíc
Přihlášky pro 23. ročník soutěže STAVBA ROKU 2015 byly otevřeny od dubna do začátku června 2015. Z celkového počtu 72 staveb bylo 67 z nich realizováno na území České republiky a 5 projektů bylo postaveno v zahraničí. Udílení nominací proběhne 10. září 2015 v sídle Nadace ABF.

Odborné porotě už tedy zbývá pouhý měsíc na to, aby vybrala 15 projektů, které se utkají o titul Stavba roku 2015.  Pět vítězných staveb pak bude vyhlášeno 13. října na slavnostním finálovém večeru, který proběhne v historických prostorách Betlémské kaple v Praze.

STAVBY 2. KOLA SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2015
2. Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové
Autor: ing. arch. Jaromír Chmelík
Investor: Statutární Měto Hradec Králové
Dodavatel: Sdružení BAK – RenoArt

4. Lávka přes Berounku v Hýskově
Projektant: Novák a Partner, s. r. o.
Investor: Obec Hýskov
Dodavatel: SMP CZ, a. s.

7. EcoCity v Malešicích v Praze
Autor: Podlipný Sladký architekti s. r. o.
Investor: JRD s. r. o.
Dodavatel: Konstruktis a. s.

8. Vysoká pec č. 1 – nástavba – Bolt Tower v Ostravě
Autor: ing. arch. Josef Pleskot
Projektant: AP Atelier
Investor: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
Dodavatel: ING STEEL, spol. s r. o.
9. Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina v Ostravě
Autor: ing. Milan Šraml, ing. Jan Malík, A-LT architekti
Investor: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
Dodavatel: STAMONT – Pozemní stavitelství s. r. o.

12. prodloužení trasy A metra v Praze
Autor: Jiří Pešata (Petřiny)
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Dodavatel: Sdružení metro V. A. (Dejvická – Motol)

13. Trojský most v Praze
Autor: Jiří Petrák, Ladislav Šašek, Roman Koucký, Libor Kábrt
Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Metrostav a. s.

14. Polyfunkční objekt Quadrio v Praze
Autor: Jakub Cigler, Vincent Marani
Investor: CPI Národní s. r. o.
Dodavatel: Metrostav a.s.

15. Obytný soubor Kajetánka v Praze
Autor: Milan Veselý
Projektant: LOXIA a. s.
Investor: Avestus Capital partners, Lapid Capital Venture
Dodavatel:  Sdružení firem Kajetánka

22. Rekonstrukce objektu Kotelna v Železném Brodě
Autor: Filip Horatschke
Projektant: Jiří Čermák
Investor: Akcent Bohemia, a.s.
Dodavatel:  Moravolen a. s.

28. Nové divadlo v Plzni
Autor: Vladimír Kružík, Petr Jíleček, studie. Contemporanes lda (Manuel Graca Diaz,Egas José Vieira)
Projektant: Helika, as. S.
Investor: Statutární město Plzeň, Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.

29. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera
Autor: Libor Klubal, DiS, INS, spol. s r. o.
Projektant: ADR s.r.o.
Investor: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Dodavatel: HOCHTIEF CZ  s. r. o.

31. Národní centrum zahradní kultury – Květná zahrada v Kroměříži
Autor: generel obnovy, urbanistická koncepce – Petr Všetečka, Robert Václavík / TRANSAT architekti; objekty, generální projektant – Antonín Novák, Petr Valenta / Architekti D.R.N.H. ; zahradní úpravy – Zdeněk Sendler, Otakar Kuča, Kamila a Přemysl Krejčiříkovi
Investor: W Wachal a. s.
Dodavatel: Národní památkový ústav, ú. p. s. v Kroměříži

33. Dostavba základní školy v Roztokách u Prahy
Autor: Vladimír Kružík, Tomáš Lapka, Libor Krištůfek
Projektant: Helika, a. s.
Investor: Město Roztoky
Dodavatel: Metrostav, a. s.

39. Dostavba základní školy v Dobřichovicích
Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o. – Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Jakub Koníř, Olga Kostřížová, Pavel Lesenský, laco Fescu, Radek Toman
Projektant: AED project a. s.
Investor: Město Dobřichovice
Dodavatel: Subterra a. s.

43. Nová Karolina – Trojhalí v Ostravě
Autor: Josef Pleskot, Jiří Trčka, Michaela Košařová
Investor: TROJHALÍ KAROLINA
Dodavatel: GEMO Olomouc, spol. s r. o.
45. Rozhledna  Tachov – Vysoká
Autor: Oldřich Hysek, Jiří Hysek, David Chmelík
Investor: Město Tachov, Dodavatel:  Strabag, a. s.

47. Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích
Autor: Dalibor Borák, Helena Boráková
Investor: Město Holice
Dodavatel: BW – Stavitelství, s. r. o.

50.  Výstavba technologické části metra stanice Dejvická – Motol.
Autor: Metroprojekt Praha a.s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, západ, závod Čechy

52. Komenského most v Jaroměři
Autor: Mirko Baum, David Jaroš, Vladimír Janata
Investor: Město Jaroměř
Dodavatel: Společnost Jaroměř

53. Krajská nemocnice Liberec – HELIPORT
Autor: Miroslav Špitálský
Investor: Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Dodavatel: CL-EVANS s. r. o.

54. Podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi
Autor: Michal Hlaváček, Karel Musil
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Dodavatel: CGM Czech, a. s., BAK Trutnov, a. s.
55. Rodinná vila v Kolejní ulici v Brně
Autor: Petr Skrušný
Projektant: Architektonika 3000, s. r. o.
Investor: soukromá osoba
Dodavatel:  Českomoravský beton, a. s.

56. Rekonstrukce třídy Edvarda Beneše v Hradci Králové
Autor:  Pavel Zadrobílek, Alexander Pur
Projektant: JIKA – CZ s. r. o.
Investor: Statutární město Hradec Králové
Dodavatel: STAKO společnost s ručením omezeným

57. Air House – informační středisko ČVUT v Praze
Autor: ČVUT v Praze, fakulta architektury – ing. arch. Martin Čeněk, ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., Tomáš Durdis, Matúš Ficko, Barbora Janíková, Hana Kasalová, Lucie Kirovová, Eva Kubjátová, Jiří Müller, Kateřina Rottová, Lucie Zemenová
Investor: ČVUT v Praze
Dodavatel: ČVUT v Praze, Dřevostavby Biskup, s. r. o.

58. HiLASE – laserové centrum v Dolních Břežanech
Autor: Vladimíra Leníčková, David Leníček, Robert Leníček
Investor: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Dodavatel: OHL-ŽS, a.s.

59. FORUM Karlín v Praze
Autor: Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, Aleš Marek, Martin Rus
Projektant: AED project a. s.
Investor: NORTH-LINE a.s.
Dodavatel: Průmstav, a. s.

60. Aviatica v Praze
Autor: Jakub Cigler
Investor: Penta Investments, s. r. o.
Dodavatel: Stavební manažer  – PM Group CZ s.r.o.

63. Centrum strategických služeb NWT ve Zlíně
Autor: Ladislav Semela
Investor: NWT a.s.
Dodavatel: Navláčil stavební firma, s. r. o.

66. Vila domy Yard Resort v Předboji
Autor: Jakub Cigler, Vincent Marani
Investor: Yard a. s.
Dodavatel: STEP, spol. s r. o.

RubrikyUdálosti