Český stavební trh míří dolů, probíhá tvrdý cenový boj

Český stavební trh míří dolů, probíhá tvrdý cenový boj

České stavebnictví bude klesat i v příštím roce o další 4,4 %, a to i přes značný propad v předchozích letech. Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou pravidelně zveřejňuje CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Navíc dochází k tvrdému cenovému boji, který umocnila i novela zákona o veřejných zakázkách.

Pokles v příštím roce naváže na předchozí propad sektoru, který stále nenašel své dno, podle ČSÚ stavebnictví pokleslo již o více než 20 % od svého vrcholu v roce 2008 a klesá soustavně již čtyři roky.

„Podle aktuálních predikcí by trh v roce 2013 měl klesnout o další 4,4 procenta. Stavební firmy zhoršující svá očekávání každé čtvrtletí zejména kvůli velice nízké poptávce po stavebních pracech, ale také v důsledku stále se zostřujícího konkurenčního boje, který vede některé společnosti až k tomu, že realizují stavby pod hranicí bezpečné ceny,“ komentuje výsledky Jiří Vacek, ředitel CEEC Research.

„Výhledy českého stavebnictví zůstávají negativní. Hlavním důvodem je pokračující opatrný přístup soukromých investorů v kombinaci s omezením investic veřejných zadavatelů. Zdá se, že platí jasná rovnice – bez hospodářského oživení růst českého stavebnictví nenastane,“ připojuje svůj názor Pavel Kliment, Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice.

Návrat k růstu podle výsledků výzkumu neočekávají zástupci firem ani v roce 2014.

Zdroj: CEEC Research
Foto: Dano Veselský