Časopis TZB HAUSTECHNIK 4/2010 v prodeji

Časopis TZB HAUSTECHNIK 4/2010 v prodeji

Od 16. října je v prodeji nové číslo časopisu TZB HAUSTECHNIK 4/2010.

V čísle 4/2010 se dočtete:

Profil/Profile
Thermona – kvalitní výrobky pro naše domovy

Realizace
P. Šťávová: Solární parkoviště – více užitku z jedné instalace

Energie
S. Friedlová: Expo 2010 – skončila první světová zelená výstava

J. Babiak: Komfortní chlazení kancelářských budov s využitím tepelně aktivních prvků stavební konstrukce

Vytápění
P. Šovčík: Srovnávací měření spotřeby energie

P. Vlach: Údržba kotlů před zimní sezónou

J. Veselý: Nové technologie pro podlahové vytápění 

Větrání a klimatizace
Anketa: Aktuální situace v bytovém větrání v ČR

L. Eskola, J. Kurnitski, J. Vinha: Intenzita větrání ve finských domech a bytech

Vnitřní prostředí
E. Hasselaar: Zdravotní rizika spojená s pasivními domy

M. Janák, P. Buday: Vliv konstrukce fasády a orientace místnosti na vnitřní prostředí v kanceláři

Měření a regulace
J. Smetana: Měření neelektrických veličin

Elektroinstalace a osvětlení
T. Svoboda: Inteligentní dům ve službách jeho uživatelů

Facility management
F. Kuda, M. Ferko, V. Koudela: Analýza degradace stavebního objektu modifikovaným dynamickým modelem MDM

Další informace najdete na stránce časopisu.