Akční nabídka dřevěných domů

Současná situace v bytové výstavbě se výrazně liší od loňské a předloňské poptávky. Investoři hledají ekonomicky výhodné stavební systémy a na kvalitativně vysoké úrovni.

Firma  RD Rýmařov, největší firma v ČR na vývoz a montáž objektů suché výstavby, prostřednictvím lehké prefabrikace dřeva takové stavební systémy nabízí. Tento systém umožňuje výstavbu objektů od rodinných domů individuálního charakteru, domy hromadné zástavby, vícepodlažní bytové objekty a objekty občanské vybavenosti včetně školských zařízení.

Firma RD Rýmařov zahájila v lednu výstavbu bytových domů v Brně – Heršpicích, kde poprvé v ČR je realizovaná výstavba na bázi dřeva ve třech plných podlažích. V první etapě tak bude postaveno 120 bytů a ve druhé 160.

Firma RD Rýmařov rychle reagovala na změnu ekonomických možností současných individuálních i hromadných investorů. Nabízí celou škálu objektů v akčních cenách s možností dokončit některé činnosti samotnými investory. Tato strategie je určena zejména pro startovací bydlení mladé generace, kde současný limit hypotečních úvěrů neumožňuje realizovat stavby na klíč.

V souvislosti s aktuální situací cen energií firma RD Rýmařov zařazuje do nabídky energetický paket, kterým vylepšuje kvalitativní vlastnosti staveb a v kombinaci s  alternativní energetickou technologií snižuje vypočtenou energetickou spotřebu o 60 % za rok.

V kombinaci ekonomických a energetických parametrů nabízí pilotní projekt, s možností investicí do budoucnosti, domu NOVA 101/38  za cenu podlahové plochy od 13 877,- Kč s DPH včetně garáže na klíč.

Zdroj: RD Rýmařov s.r.o.