Svazek obcí poblíž Prahy vyhlásil soutěž o novou základní školu pro 540 žáků

Architektonická soutěž Svazková škola Pode Vsí
Zdroj: City Upgrade

Tématem nově vyhlášené jednofázové architektonicko–urbanistické soutěže o návrh je stavba základní školy pro obce Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice. Vyrůst by měla v Odoleně Vodě a pojmout má až 540 žáků.

Předmětem architektonické soutěže o návrh je řešení svazkové školy, která bude nejen splňovat a respektovat požadavky na tradiční vyučovací metody, ale bude pracovat s novými pedagogickými přístupy ke vzdělání, moderními metodami a formami výuky. Důležité je navrhnout takové řešení využití budovy a areálu školy, které umožní variabilitu užití tříd, společných prostor vnitřních i venkovních prostor.

Základní škola a její areál budou doplňovat chybějící veřejnou vybavenost Odoleny Vody a spádových obcí, musí být tedy přístupné veřejnosti. Důležitým aspektem návrhu je i udržitelnost ve vztahu ke klimatu a také k ekonomičnosti provozu.

Vybrané místo pro svazkovou školu se nachází na okraji stávající zástavby Odoleny Vody. Krajina navazující na hranu zástavby dále pokračuje hodnotnými krajinnými prvky a zajímavou terénní modelací. Citlivá práce s krajinným rázem a s urbanismem sídla s orientací na přírodě blízké řešení je nezbytná.

Cena za 1. místo je 1 000 000 Kč, za 2. místo 800 000 Kč, za 3. místo pak 600 000 Kč. Návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, mohou být případně odměněny částkou na odměny v souhrnné výši 400 000 Kč. Vyhlášení soutěže se uskutečnilo 30.5. 2022, termín odevzdání je 29. 8. 2022. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách.

Porota:

MgA. Markéta Zdebská – předsedkyně poroty
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch Ondřej Králík
Ing. arch. Ondřej Píhrt – náhradník nezávislý
Hana Plecitá, starostka obce Odolena Voda
Mgr. Martin Hakauf, starosta obce Panenské Břežany
Petr Koukolíček, starosta obce Kozomín – náhradník nezávislý
Radim Fojtů, starosta obce Postřižín – náhradník nezávislý
Mgr. Petr Kovařík, starosta obce Veliká Ves – náhradník nezávislý
David Hrdlička, starosta obce Úžice – náhradník nezávislý

red