Botanická, Brno

V centru Brna potřebují novou základní školu. O její podobě rozhodne soutěž

Vedení města Brna by rádo posílilo kapacity základního školství v centru, konkrétně výstavbou nové školy na Botanické. Její podoba by měla vzejít z urbanisticko-architektonické soutěže, kterou připravila Kancelář architekta města Brna.

„Kapacity základních škol jsou v centrální městské části často na hranici možností. Rádi bychom proto na Botanické postavili školu novou, a to se sportovním zaměřením. Aby vznikla škola moderní a funkční, vypíšeme projektovou urbanisticko-architektonickou soutěž, v níž budou architekti navrhovat nejen novou budovu, ale také její okolí. Architekti se tedy budou zabývat například dopravní obslužností nebo napojením na cyklostezku. Výsledky soutěže bychom měli znát v první polovině května 2023,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

S vypracováním investičního záměru na školu s 18 kmenovými třídami a kapacitou maximálně 540 žáků souhlasila Rada města Brna letos v únoru. Následně začala Kancelář architekta města Brna připravovat soutěž na návrh podoby nové školy.

„Soutěž bude řešit nejen novou základní školu, ale i celé veřejné prostranství před Nejvyšším soudem. Porota bude mít 12 členů a bude složena ze závislé a nezávislé části,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro územní plánování a rozvoj.

Závislá část poroty:
1. RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. (zástupce města Brna);
2. Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. (zástupce města Brna);
3. prof. Ing. arch. Michal Sedláček (ředitel Kanceláře architekta města Brna);
4. Mgr. Jaroslav Suchý (zástupce města Brna), jako náhradník;
5. Ing. arch. Vojtěch Mencl (starosta městské části Brno-střed), jako náhradník;
6. Ing. Martin Vlk (starosta Tělocvičné jednoty Sokol Brno I.), jako náhradník.

Nezávislá část poroty:
1. Ing. arch. Zdeňka Vydrová (Brno);
2. Ing. arch. Adam Halíř (Praha);
3. Ing. arch. Tomáš Dvořák (Brno);
4. Ing. arch. Ondřej Píhrt (Praha);
5. Ing. arch. Vítězslav Nový (Brno), jako náhradník;
6. Ing. arch. Karel Adamec (Karlovy Vary), jako náhradník.

Navrhnou budovu i veřejné prostranství

Účastníci soutěže budou mít předmětnou lokalitu rozdělenou na 2 části. V první, označené A, budou navrhovat samotnou budovu školy, v druhé s názvem B se zaměří na blízké veřejné prostranství. „V okolí zamýšlené školy se nacházejí tři kulturní památky. Těmi jsou budova Nejvyššího soudu, Masarykův studentský domov a Husův sbor. Cílem tedy bude také upravit přilehlá veřejná prostranství, a to s ohledem na význam okolní zástavby. Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat svá portfolia do soutěže do 21. listopadu 2022. Porota ze zaslaných portfolií vybere minimálně 3 a maximálně 8 účastníků, kteří budou navrhovat základní školu pro 540 žáků. Své návrhy budou architekti zpracovávat do konce března,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

„Soutěž je vyhlašována s cílem vybrat nejlepší návrh a architekta základní školy. Lokalita B, tedy veřejná prostranství, bude řešena v soutěži pouze ideově a výsledky soutěže budou sloužit městu Brnu jako podklad pro možné budoucí úpravy tohoto místa,“ podotýká Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

Nová základní škola včetně víceúčelové haly vznikne v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I. „Celkem zde vznikne 18 kmenových tříd, kapacita školy bude maximálně 540 žáků. Škola bude bezbariérová, důraz klademe na to, aby se děti učily v kvalitním a podnětném prostředí. Součástí projektu je i vybudování kuchyně, jídelny a víceúčelové haly. V letních měsících budou moci děti sportovat na sportovištích Tělocvičné jednoty Sokol Brno I,“ dodal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Návrhy bude posuzovat porota, která byla jmenována na konci srpna 2022. Vítěz urbanisticko-architektonické soutěže obdrží odměnu 750 tisíc Kč, účastník na druhém místě získá 575 tisíc Kč a třetí místo je ohodnoceno 425 tisíci Kč.

red