Plzeň vyhlašuje architektonicko-urbanistickou soutěž

Plzeň vyhlašuje architektonicko-urbanistickou soutěž

Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně veřejnou jednokolovou architektonicko-urbanistickou ideovou soutěž, která má přinést názor na řešení území Americká – Nádražní – křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží. Soutěž schválilo ve čtvrtek plzeňské zastupitelstvo a dnešním dnem (3. února) je oficiálně vyhlášená.

Soutěžní návrh v českém jazyce mohou v posledním dubnovém týdnu odevzdat autorizovaní architekti nejen z České republiky, ale i dalších zemí Evropské unie. „Důraz je kladen na urbanistickou strukturu a vymezení veřejných prostranství, výsledek soutěže se promítne do návrhu nového územního plánu Plzně,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Řešené území leží v jedné z nejexponovanějších částí Plzně mezi historickým centrem a hlavním vlakovým nádražím. Soutěžní podmínky jsou dostupné na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu).

Termíny
3. února 2014 – vyhlášení soutěže „Plzeň, Americká – Sirková“
7. března 2014 – termín pro zaslání písemných dotazů soutěžících k předmětu soutěže
12. března 2014 – schůzka k zodpovězení písemných dotazů soutěžících
25. – 30. dubna 2014 – lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů
13. – 14. května 2014 – hodnotící zasedání poroty
15. května 2014 – předběžné datum zveřejnění výsledků
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní strategické dokumenty města – Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho v porotě veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Díky prestižní značce World Trade Center Pilsen, kterou má na starosti, podporuje také spolupráci plzeňských podnikatelů se zahraničními partnery. Z 12 elektronických knih umístěných na webových stránkách města se významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát ročně rozesílá česko-anglický elektronický newsletter Investments in the Pilsen Region.

Zdroj: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

RubrikySoutěže