Bakalářská soutěž Druhá kůže na FA ČVUT letos zaskočila porotu svou vyrovnanou kvalitou

SVAHome práce Šimona Mezovského z Ateliéru Mádr.

Soutěžní přehlídka Druhá kůže je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu FA ČVUT zapsaným v zimním semestru akademického roku 2019/2020 nebo v letním semestru 2018/2019 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

„Porota ve svém hodnocení posuzuje schopnost stavby zachovat si vlastní svébytnost i výraz a současně takové prostředí spoluvytvářet, nikoliv ho pouze využívat, či na něm dokonce parazitovat,“ říká jeden z vyhlašovatelů soutěže prof. Michal Kohout, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Název soutěže je inspirovaný citátem Thomase Schrödera, který svůj vysněný dům přirovnává k vlastní kůži: „Měla by se roztahovat, když jsem dobře naladěn, a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.“

Bytové stavby v druhém ročníku bakalářského studia navrhují všichni studenti, nicméně do soutěže je mohou nominovat pouze jejich vedoucí ateliérů. V letošním roce vybírala odborná porota z 32 projektů vytvořených v celkem 14 ateliérech.

Bydlení u Grébovky návrh Davida Budila který vypracoval v rámci Ateliéru Kuzemenský.
Bydlení u Grébovky návrh Davida Budila který vypracoval v rámci Ateliéru Kuzemenský. |

Odborná porota, ve které kromě Michaely Brožové a Jána Stempela z ČVUT zasedali i nezávislí architekti Radek Dragoun, David Mareš a Tomáš Pavlík, vyzdvihla celkovou úroveň zpracování projektů s ohledem na skutečnost, že jde v převážné většině o první ateliérový projekt studentů ve 2. ročníku studia.

Mezi pěti oceněnými návrhy byly návrhy na dostavbu kampusu ČVUT na Strahově od Kateřiny Behotové, odvážný návrh umisťující bydlení na složitý pozemek u Grébovy vily od Davida Budila, startovací bydlení v pražské Libuši od Vojtěcha Krajíce, které si hraje s gradací míry soukromí v jednotlivých prostorech domu, SVAHome od Šimona Mezovského či členěného bytového domu v Uhříněvsi od Barbory Strnadové. Kromě těchto ocenění porota udělila také čtyři čestná uznání a jedno zvláštní uznání za odvážný návrh Sabíny Martinákové.

KAMPUS PLUS – Dostavba kampusu ČVUT na Strahově který v Ateliéru Kordovský vypracovala Kateřina Behotová.
KAMPUS PLUS – Dostavba kampusu ČVUT na Strahově který v Ateliéru Kordovský vypracovala Kateřina Behotová. |

V závěrečném shrnutí je pochválila za přemýšlení o urbanistickém kontextu a doporučila zaměřit se na vytváření srozumitelných výkresů situací, zobrazování fasád v kontextu s okolím a výstižné a srozumitelné formulace v projektu.

Soutěž představuje rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podporuje talentované studenty. Přispívá tím k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury ČVUT.

TEXT: RED
FOTO: FA ČVUT

RubrikySoutěže