Pražané uvidí nový Metropolitní plán v dubnu. Poté mohou připomínkovat

Obyvatelé Prahy se budou moci od letošního dubna seznámit s návrhem nového Metropolitního plánu a podat k němu připomínky. Plán je projednán se všemi dotčenými orgány státní správy. Lidem plán předloží k připomínkování Institut plánování a rozvoje (IPR). Plán určí, co se kde bude moci stavět a platit by měl začít od 1. ledna 2023. Současný plán byl schválen v roce 1999.

„Hlavním cílem je dostat plán do veřejného projednání. Uděláme vše pro to, aby projednání bylo řádné. Pokud by se ukázalo, důvodně, že je potřeba plán ještě nějak upravit, tak bychom řešili opakované veřejné projednání. Termíny dané zákonem jsou neuvěřitelně krátké a kruté, je to po veřejném projednání sedm dnů. Máme proto vymyšlen systém tak, aby dokumentace byla k seznámení násobně déle a lidé se mohli vyjadřovat déle,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček. Přesné termíny podle něj úřad ještě upřesní.

Magistrát získal kladné stanovisko ministerstev pro místní rozvoj, kultury a životního prostředí, nyní je zpracovávána aktualizace vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Lidé se seznámili s první verzí návrhu v roce 2018, kdy k němu také mohli podat připomínky, kterých dorazily tisícovky. Následně je IPR postupně vypořádával a případně zapracovával. Námitky tehdy uplatnila ministerstva a úřady.

Výstava i on-line připomínky

Plán bude zveřejněn na konci dubna na výstavě v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu IPR v Emauzích. Na výstavě budou zájemcům poskytnuty informace a zároveň přímo tam budou moci případně podat připomínku. Tu bude možné podat on-line přes magistrátní Portál Pražana. Lidem bude návrh představen rovněž v jednotlivých městských částech.

Plán je jedním z dokumentů, který určuje výstavbu v Praze. Proti současnému územnímu plánu ten metropolitní řeší například výškovou regulaci. Rovněž nebere v potaz pouze funkční využití území, ale hledí také na charakter území a městské čtvrti, tedy jak třeba vypadá. Plán se soustředí na několik zásadních oblastí, a to klimatickou změnu, bydlení, veřejná prostranství nebo veřejnou vybavenost.

Kolem nového plánu v minulosti panovaly spory, kvůli nimž mimo jiné dočasně skončil také jeho hlavní autor, architekt Roman Koucký. Nakonec se do čela týmu, připravujícího plán, po vítězství ve výběrovém řízení vrátil. Příprava však nabrala zpoždění. Původně měl platit už od roku 2020, Sněmovna lhůtu prodloužila o tři roky. Příprava plánu začala za primátora Tomáše Hudečka.

red