shutterstock 1931595518

Návrh Metropolitního plánu má zelenou. Lidé jej uvidí od 26. dubna

S návrhem Metropolitního plánu se budou moci lidé seznámit od 26. dubna v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v emauzském areálu. Své připomínky budou moci podat prostřednictvím magistrátního Portálu Pražana, přímo v CAMPU nebo přes podatelnu magistrátu.

„Výstava bude do konce června roku 2022. (…) Dokument je naprosto klíčový pro Prahu i pro Pražany, proto děláme vše proto, aby se s ním mohli všichni co nejlépe seznámit,“ řekl ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč. Plán určí, co se kde bude moci stavět a platit by měl začít od 1. ledna 2023. Současný plán byl schválen v roce 1999.

V CAMP nebude pouze výstava plánu, ale zájemcům budou k dispozici rovněž odborní pracovníci IPR, kteří odpoví na dotazy. Zároveň je v případě zájmu provedou procesem podání připomínky tak, aby byla podána správně. Připomínka totiž musí splňovat formální náležitosti a má danou úřední podobu. Rovněž ji nelze podávat anonymně.

Dalším způsobem jak připomínku podat je portál Pražana. „To by mělo také významně usnadnit zpracování připomínek i přihlašování lidí, kteří chtějí připomínku podat,“ řekl primátor Zdeněk Hřib. Portál každého občana navede, jak připomínku správně podat.

Minule byly tisíce připomínek

Lidé se seznámili s první verzí návrhu v roce 2018, kdy k němu také mohli podat připomínky, kterých dorazily tisícovky. Následně je IPR vypořádával a případně zapracovával. Námitky tehdy uplatnila ministerstva a úřady.

„Požadavky, které nám zaslala ministerstva, památkáři, městské části, ale i veřejnost, prošly vyhodnocením a byly zaneseny do nejnovější verze, která bude představena v dubnu,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček.

Plán dostal kladná stanoviska od všech dotčených orgánů, a to zejména od Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury a Ministerstva životního prostředí. Návrh plánu je tak nejenom v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ale i se všemi dotčenými orgány a veřejnými zájmy, které hájí.

S ministerstvy se projednaly konkrétní detaily, které Metropolitní plán obsahuje, avšak jeho základní systém a podstata byly zachovány. Plán se proto věnuje a řeší konkrétní témata a problémy, kterým dnes město čelí. Jedná se zejména o klimatickou změnu, nedostatek bydlení, kvalitu veřejných prostranství či veřejnou vybavenost.

Přípravu provázely spory

Plán je jedním z dokumentů, který určuje výstavbu v Praze. Proti současnému územnímu plánu ten metropolitní řeší například výškovou regulaci. Rovněž nebere v potaz pouze funkční využití území, ale hledí také na charakter území a městské čtvrti, tedy jak třeba vypadá. Plán se soustředí na několik zásadních oblastí, a to klimatickou změnu, bydlení, veřejná prostranství nebo veřejnou vybavenost.

Kolem nového plánu v minulosti panovaly spory, kvůli nimž mimo jiné dočasně skončil také jeho hlavní autor, architekt Roman Koucký. Nakonec se do čela týmu, připravujícího plán, po vítězství ve výběrovém řízení vrátil. Příprava však nabrala zpoždění. Původně měl platit od roku 2020, Sněmovna lhůtu prodloužila o tři roky. Příprava plánu začala za primátora Tomáše Hudečka.

red