Porota architektonické soutěže ModulArch vybrala vítěze
Galerie(3)

Porota architektonické soutěže ModulArch vybrala vítěze

14. 6. 2016 v Praze zasedla za podpory Fakulty Stavební ČVUT mezinárodní porota architektonické ideové studentské soutěže ModulArch, která řeší modulární výstavbu Jihočeské filharmonie v Českých Budějovicích. 

Cílem architektonické soutěže bylo podle slov organizátorů přinést zajímavá ideová řešení na návrh nové víceúčelové budovy filharmonie v Českých Budějovicích. Tématem soutěže bylo navrhnout modulární komplex Jihočeské komorní filharmonie s variabilním sálem až pro 1.000 diváků v kombinaci s otevřenou scénou pro venkovní koncerty pod širým nebem s nezbytným komfortním zázemím, jak pro účinkující, tak i pro budoucí návštěvníky kulturního stánku Jihočeské komorní filharmonie.

Základním stavebním systémem byl určen modulární systém KOMA, jehož pomocí byl postaven například český pavilon EXPO 2015 v Miláně. Tento pavilon získal na Světové výstavě EXPO třetí cenu za architekturu, což je doposud jediné ocenění tohoto typu v historii České republiky. Jak se ale vyrovnali soutěžící s faktem, že pro České Budějovice vznikl projekt Rejnok od světoznámého architekta českého původu Jana Kaplického, který doposud v České republice nemá svoji realizaci? A je modulární stavební systém KOMA vůbec schopen architektonicky a technologicky kvalitně realizovat tak náročnou stavbu jako víceúčelový kulturní komplex včetně sálu pro filharmonii? Na tyto otázky by mohly odpovědět právě některé soutěžní projekty, kterých přišlo celkově 30, přičemž byly zastoupeny státy z celého světa.

„Cílem soutěže je z našeho pohledu odhalit možnosti modulární architektury, které se stále více posouvají“ stručně objasňuje Martin Hart člen poroty nominovaný firmou KOMA Modular. Podle slov dalšího porotce a hlavního městského architekta Českých Budějovic Jana Němce by bylo dobré, kdyby vítězný návrh byl nezávislý a dokázal by rozproudit diskuzi nejen u politické reprezentace města, ale i mezi širokou veřejností. „Věřím, že soutěž neukáže pouze „utopická“ řešení, ale reálně nabídne studie, nad kterými se obyvatelé města i politická reprezentace Českých Budějovic a Jihočeského kraje zamyslí.“ doplňuje svého kolegu z poroty Martin Hart.    

V prvním kole výběru každý člen poroty vybral z jeho pohledu 5 nejlepších návrhů. Vyloučeno bylo 14 projektů zejména z důvodů nezohlednění stavební technologie, špatného dispozičního řešení či nezohlednění urbanistického kontextu. Ve druhém kole výběru se porotci vyjadřovali k pozitivním hlediskům studií a diskutovali o tom, zda by se projekty prosadily v konkurenci ostatních řešení, jež postoupily do druhého kola. Následně se členové poroty zaměřili na detailní řešení zejména z hlediska propracovanosti návrhu. Po dlouhých diskuzích prošlo do třetího kola 7 návrhů.

V posledním kole se porota důsledně zaměřila na 4 hlavní principy posuzování projektů. Jednalo se o kritéria: modularita, funkčnost, atraktivita a urbanismus a každý z porotců zdůraznil, zda jsou všechny principy důsledně zachovány či nikoliv. Posléze se určila stupnice 7 bodů a každý z porotců přiřadil ke každému projektu počet bodů dle svého uvážení. Z důvodů různých hledisek porota vybrala 7 finalistů.

Po otevření obálek s identifikacemi návrhů bylo odhaleno, že se mezi finalisty objevily tři domovské návrhy, po jednom byly zastoupeny státy Japonsko, Polsko, Chile či Írán. Martin Hart z KOMA se k finalistům vyjádřil těmito slovy: „Škála účastnických zemí nás velmi mile překvapila. To, že se do finále dostaly projekty pro nás z tak vzdálených destinací, jako jsou Írán, Japonsko, či Chile, vnímáme velmi pozitivně. Věřím, že ideové návrhy zaujmou nejen odbornou veřejnost, ale i tu širokou.“

Kdo z těchto projektů získá hlavní ceny, se dozvíme na plánovaném slavnostním předání, které proběhne přímo v Českých Budějovicích.  

ZDROJ: PR článek společnosti KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.