Pochybnosti o soutěži na Centrum halových sportů v Českých Budějovicích
Galerie(13)

Pochybnosti o soutěži na Centrum halových sportů v Českých Budějovicích

Podle plánu magistrátu má na místě staré sportovní haly na Dlouhé louce v Českých Budějovicích vyrůst nové Centrum halových sportů. U soutoku řek Vltavy a Malše, na dohled od jádra Českých Budějovic. Na centrum byla vypsána dvoukolová veřejná anonymní soutěž, do které bylo přihlášeno 51 projektů, a vítězství si připsal Atelier 8000. Nad soutěží se však snáší pochybnosti o její anonymitě a regulérnosti.

Soutěž vyhlásilo Statutární město České Budějovice. Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení Centra halových sportů, které má vzniknout na místě odstraněné stávající sportovní haly. Veřejná architektonická soutěž byla vyhlášena dne 27. září 2012 a její výsledky byly známy prvního února tohoto roku. Vítězství si připsal Atelier 8000 s projektem, jenž se však velmi podobá volumetrické studii nového Centra halových sportů, která byla vypracována tímto ateliérem už v dubnu loňského roku. V první polovině března se tak začalo spekulovat o transparentnosti soutěže v návaznosti na fakt, že zástupci vedení města, kteří zasedli v porotě soutěže, mohli být s touto studií a potažmo tedy vítězným projektem seznámeni dopředu.

Na nesrovnalosti upozornil architekt Antonín Novák, který v porotě zasedal jako nezávislý porotce. Na magistrát zaslal dopis, kterým žádá o vysvětlení celé situace a vyvrácení informace, že primátor Juraj Thoma a radní Josef Průcha, kteří zasedali v porotě jako závislí porotci, znali podobu vítězného projektu dopředu. Podle radního Průchy se však podobné informace objevily do jisté míry účelově a není důvod výsledky soutěže anulovat, ani vyřazovat vítězný projekt. Novák sice obdržel oficiální vyjádření od starosty Českých Budějovic, podle něj se však nejedná o relevantní odpověď a nadále čeká na vysvětlení. V Českých Budějovicích zároveň vznikla i iniciativa proti bourání stávající sportovní haly a související petice má již přes 1500 podpisů. Plány radnice se však zatím nemění a počítá se započetím stavby v roce 2014.

Výsledky soutěže a hodnocení poroty:

1. cena (750 tis. Kč): Ing. Martin Krupauer, Ing. arch. Jiří Střítecký/ Aterlier 8000, spol. s. r. o.
prostorový koncept tří oddělených hmot je urbanisticky přesvědčivý a odpovídá významu této sportovní stavby. Orientace hlavního nástupu od řeky je vhodná zejména s ohledem na okolní sportovní dominanty (zimní stadion a plavecký stadion). Návrh je v souladu s územním plánem města i omezujícími limity soutěže. Návrh je komplexní a vyrovnaný ve všech jeho složkách, architektuře, stavebních konstrukcích i materiálovém detailu. Porota doporučuje pro další stupeň prověřit detaily dřevěných konstrukcí hlavní haly.

2. cena (500 tis. Kč):  Ing. arch. Peter Moravčík, Ing. arch. Tomáš Krištek, Ing. arch. Mgr. Art. Ondrej Kurek, Ing. arch. Alexandra Masárová, MSc(Arch) Katarína Labathová
Porota ocenila nápadité a hmotově elegantní řešení návrhu ve stávajícím prostředí parkové plochy. Částečné zapuštění objektu pod úroveň terénu umožnilo autorům vytvořit dobré provozní a funkční vazby uvnitř objektu a zároveň pomohlo velmi přirozeně vyřešit vazby s okolím. Propojení severní a jižní fasády skrze centrálně umístěnou vstupní halu je velkým přínosem ve vztahu k veřejnému prostoru a pohybu lidí v lokalitě. Především díky zapuštění do terénu působí objekt hmotově přiměřeně a sympaticky. Bohužel právě toto řešení umístění sportovních a technických ploch pod úroveň Q100 je problematické. Až na drobné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi technické zprávy a výkresové dokumentace, lze řešení považovat za komplexní a úplné. Navržené tribuny jsou zbytečně příliš strmé.

3. cena (250 tis. Kč): Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Aleš Břečka
Kvalita návrhu spočívá v zejména v urbanistickém konceptu, kde je pozemek v obecné poloze přírodního prostředí alespoň dodatečně uveden do souvislostí s městem prostřednictvím Dlouhé louky. Ta vytváří chybějící adekvátní propojení přes Sokolský ostrov s centrem města, vzniklý landscape je realizovatelný i v rámci existujících omezených možností řešení daných platným územním plánem. Konzistentní architektonický přístup, dává do souvislostí nový landscape s měřítkem navrženého elementárního objemu stavby i velkorysým nástupním platem pro návštěvníky sportovních utkání. Dispoziční řešení je racionální a přehledné, bonusem je přírodní amfiteátr pro kulturní akce pořádané před halou. Nevýhodou návrhu je podstatně méně velkorysý nástup na spodní plochu haly při kulturních akcích a ne zcela ideální statické řešení (14 m konzola zatížená nemalou hmotností druhého nadzemního podlaží a poměrně komplikovaný, nákladný obvodový plášť haly s obrovským prvkem displeje).

Kompletní informace o jednotlivých projektech na www.c-budejovice.cz

-vb-
Zdroj: c-budejovice.cz
ceske-budejovice.cz