01 Sedlcany

Otevřen 8. ročník soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2021

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu se Středočeským krajem a dalšími partnery vyhlašují i v letošním roce již tradiční 8. ročník regionální soutěže.

Soutěž má možnost aktivně pomoci a navzdory současné nelehké situaci představit a seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úspěchy stavitelství a architektury na celém území Středočeského kraje.

Cílem a hlavním posláním soutěžní přehlídky je představení a podpora kvalitních realizací staveb, se snahou prezentovat a ocenit činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb realizovaných na území Středočeského kraje.

12 Libeznice HZ
Mezi přihlášenými stavbami minulého ročníku byla například hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v  Líbeznicích | Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a vyhlašuje ji společně se Středočeským krajem, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Soutěž probíhá pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Petry Peckové: „Chtěla bych vyzvat všechny Středočechy, aby se rozhlédli po svém okolí a zapojili se do soutěže nominací či hlasováním, a pomohli tak ocenit osvícené zadavatele i realizátory, po nichž v našem kraji zůstane po další generace kvalitní architektura.“

Přihlášená díla budou součástí filmového dokumentu

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Spolu s porotou navštíví všechny přihlášené stavby i filmový štáb. Vznikne tak opět zcela unikátní filmový dokument mapující stavitelství a architekturu ve Středočeském kraji.

25 Psary
Titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020 získala ZŠ Amos, Psáry  | Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti, které bude spuštěno následně po uzavření a zveřejnění přihlášek.

Velká pozornost je věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry a vlastní realizaci stavby. Významným kritériem je rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji.

Soutěž je určena pro stavební díla ze všech oborů (novostavby, rekonstrukce, inženýrská díla, interiéry, krajinářské úpravy, dopravní stavby, hospodářské stavby atd.), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání přihlášek, realizovaná na území Středočeského kraje, a které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími mohou být velké stavby velkých měřítek a nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

16 Kamenice
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020 obdrželo Technologické centrum SAF Kamenice | Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Přihlášky do 10.června, vítěz bude oznámen na podzim 2021

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na podzim roku 2021. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2021 postoupí tradičně do celostátní soutěže Stavba roku. Harmonogram a termíny mohou být v návaznosti na aktuální vývoj dění následně upraveny a upřesněny.

Odevzdání přihlášek i veškeré dokumentace je realizováno elektronicky, což je v souladu se všemi aktuálními potřebnými opatřeními, a soutěž bude v letošním roce nově realizovat část doprovodných akcí, včetně virtuálních výstav, také v on-line prostředí.

Regionální soutěžní přehlídka má otevřené přihlášky do 10. června 2021. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.

Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství