Zdeněk Fránek je Architektem roku 2020

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech - cenu Architekt roku 2020, získal přední český architekt a pedagog Zdeněk Fránek.

Slavnostní vyhlášení výsledků již dvanáctého ročníku soutěže proběhlo 8. září 2020 v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze. I přes opatření spojená s koronavirem se zde sešly téměř dvě stovky příznivců architektury.

Cenu Architekt roku vypsala již po dvanácté společnost ABF, a. s., s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury.

Hlavní cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost.

Finalisté soutěže

Již v červenci vybrala odborná porota (architekti Petr Hájek, Adam Gebrian, Marcela Steinbachová, umělkyně Kateřina Šedá a vítěz loňského ročníku soutěže – architekt Stanislav Fiala) pět finalistů soutěže Architekt roku 2020.

Mezi finalisty byli nominováni: Ateliér 111 architekti / Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová, Cosa.cz / Markéta Mráčková a Barbora Šimonová, Zdeněk Fránek, Petr Janda, ov-a / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch. Na ceremoniálu bylo možno zhlédnout krátká videa s medailony jednotlivých finalistů doprovozená komentářem člena poroty Adama Gebriana.

Architekt roku 2020

Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností a nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekta a pedagoga Zdeňka Fránka (*1961), který byl na prestižní cenu Architekt roku nominován opakovaně.

Při předávání ceny Architekt roku 2020 se Zdeněk Fránek na otázku moderátora, zda ho stále baví projektovat, svěřil: „V procesu navrhování nelze přestat. Jedná se o jakési nutkání, které vás žene dál, ať už vám někdo hází klacky pod nohy, nebo ne.“

Zdeněk Fránek, Architekt roku 2020 |

Zdeněk Fránek: V procesu navrhování nelze přestat

Bývalý děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci (2012-2018) vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, poté působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační, výstavní a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Zámek ve Velkých Opatovicích (2007), Kostel církve bratrské v Litomyšli (2010), Kostel církve bratrské v Praze (2010), Energetická ústředna No. 6 Ostrava-Vítkovice (2012), CCC – Czech China Contemporary Galerie Peking (2013), Rodinný dům v Chorvatsku (2014), Výzkumné centrum Liko-Noe a hala Liko-Vo ve Slavkově u Brna (2015-2019) a další.

Odůvodnění poroty: Tvorba profesora Zdeňka Fránka čerpá jak z architektonických (české baroko), tak uměleckých (Paul Klee), ale i přírodních zdrojů (botanika), jež přetavuje do originální, velmi osobité podoby. Patří k nejvýznamnějším představitelům organického proudu české architektury.

Jeho stavby se vyznačují sochařskými kvalitami, zároveň, zvláště v posledním desetiletí, odrážejí jeho zájem o ekologii. Citlivě vstupují do daného prostředí, stávají se jeho obohacujícím fenoménem. Jednoduše řečeno, jsou krásné, aniž by se podbízely.

Vedle navrhování rodinných domů, muzeí, sakrálních nebo industriálních budov se Zdeněk Fránek věnuje pedagogické činnosti, autorským výstavám, českou architekturu propaguje doma i v zahraničí. Jeho působení je už třicet let všestranné, intenzivní a především: inspirativní.

Čestné uznání

Čestné uznání poroty obdrželo brněnské občanské sdružení 4 AM, které se už deset let věnuje experimentálním přístupům a různorodým aktivitám zaměřeným na architekturu, městský prostor i současné umění.

TEXT: Red
ZDROJ: ABF, Architekt roku