Revitalizace bývalé štábní budovy

Revitalizace bývalé štábní budovy

Areál někdejších kasáren v Uherském Hradišti získala radnice od armády v roce 2002. Rozlehlý areál o rozloze 17 hektarů v těsné blízkosti centra představoval pro město obrovskou výzvu a zároveň možnost využít území pro další rozvoj slovácké metropole.

Součástí rozsáhlé koncepce na revitalizaci kasáren se stala výstavba obytných zón, které by opuštěný areál proměnily v plnohodnotnou městskou čtvrť. Například původní štábní budova se proměnila na nový bytový dům na dnešním Zeleném náměstí. Pod projektem konverze je podepsán Ing. Jaroslav Křivánek, majitel hradišťské developerské rodinné firmy Dajak, s. r. o.

Dům prošel radikální proměnou, na jejímž konci přišel o původní sedlovou střechu, některé části byly nově přistavěny a celkově nabyla stavba díky lodžiím a ustupujícímu patru v nejvyšším podlaží členitější architektonický výraz.
Součástí projektu byla energetická sanace. Jako fasádní izolant byl aplikován kontaktní zateplovací systém Baumit Duo s polystyrenem o tloušťce 10 cm s finální probarvenou silikonovou omítkou. Syté oranžové odstíny na lodžiích kombinované s tlumenější, šedobílou barevnosti ve zbývajících částech podtrhují nové členění fasády.

Dům na Zeleném náměstí oživil jednotvárnou kasárenskou architekturu výraznou barevností a členitostí a stal se především pro rodiny s dětmi zajímavou alternativou bydlení v této nové městské lokalitě.

Text: Marie Urbancová