Legislativní rada vlády vrátila nový stavební zákon k dopracování

Zdroj: Shutterstock

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní musí upravit návrh stavebního zákona dle pokynů Legislativní rady vlády. Znovu se bude projednávat na začátku srpna.

Legislativní rada vlády požaduje dopracovat zejména některé instituty, procesní a jiné úpravy. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce zákon radě předložit znovu začátkem srpna. Harmonogram schvalování by to ohrozit nemělo. V září by měl jít do Sněmovny, platit by měl od jara 2021. Účinnost by měla postupně nabíhat do poloviny roku 2023.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová ČTK sdělila, že je s průběhem projednávání stavebního zákona spokojena. „Se stanoviskem a doporučeními legislativní rady vlády souhlasíme, jedná se totiž především o zpřesnění nové úpravy či návrhy na dořešení některých nejasností, za které radě děkujeme. Během projednávání se neobjevil žádný bod, kde bychom byli s radou v kategorickém rozporu a nedokázali bychom najít konsenzus,“ uvedla Dostálová.

Podle Dostálové ministerstvo přerušení projednávání zákona očekávalo. Dále uvedla, že legislativní rada v poslední době postupovala stejně u všech základních úprav podobného typu a nedoporučila je vládě projednat hned v prvním kole. „Velmi pozitivně vnímáme, že se máme s legislativní radou nad novým stavebním zákonem sejít už 6. a 7. srpna, což vnímáme jako silný signál důvěry, že se nám podaří nedostatky zákona rychle odstranit a není třeba žádné rozsáhlé přepracování,“ doplnila ministryně.

Přebujelá administrativa a dlouhé lhůty

Dostálová už dříve uvedla, že není možné, aby investoři čekali na prosazení svých projektů pět let a u dopravní infrastruktury dokonce 13 a více let. „Tak bychom se z krize nikdy nedostali. Do roka musí firmy vědět, zda mohou stavět či nikoliv. Hlavním principem je zrychlení stavebního řízení, odstranění přebujelé administrativy, která ho provází, a zajištění dodržování lhůt ze strany státu,“ doplnila Dostálová.

Problémem současné stavební legislativy je především roztříštěnost předpisů a stavebních úřadů. Dnes v Česku existuje téměř 20 typů stavebních řízení a deset typů různých povolovacích procesů. To má nový stavební zákon vyřešit tím, že do budoucna bude už jen jedno správní řízení a celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad. Výsledkem celého řízení tak bude u běžných staveb jedno razítko. Celý proces bude navíc digitalizovaný.

Neintegrovaní zůstanou jen částečně památkáři, a to u kulturních a národních památek a památkových rezervací. Stejně tak jako životní prostředí, kde zůstane samostatné postavení Agentuře ochrany přírody a krajiny, a to ve zvláště chráněných územích.

ZDROJ: ČTK
FOTO: SHUTTERSTOCK