Hradecký kraj chce více architektonických soutěží. Nabídne metodiku městům a obcím

Architekt návrh skica
Zdroj: Shutterstock

Vedení Královéhradeckého kraje bude zadávat své stavební investice častěji prostřednictvím architektonické soutěže. Připravuje vznik centra pro architekturu a nabídne i metodickou pomoc městům a obcím. Královéhradecký kraj a Česká komora architektů uzavřely dohodu, která posiluje spolupráci při propagaci architektury a uskutečňování návrhů staveb ve veřejných zakázkách.

„Jsem si vědom toho, že ne každá zakázka má ideální podmínky, tedy zajištěné financování a čas na důkladnou přípravu. To znamená, že nebudeme nic měnit ze dne na den, zachováme postupy, na jaké jsme byli dosud zvyklí, ale v případech, kde to půjde a budou podmínky, budeme využívat architektonických soutěží,“ uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).

Královéhradecký kraj působí jako koordinátor významných projektů. Má zpracovanou Strategii rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví v regionu pro roky 2022 až 2030 a v ní se zavazuje k podpoře vzniku kvalitní architektury ve veřejném prostoru, která sleduje i udržitelný rozvoj.

Kromě financí se hledí i na kvalitu

„Nechceme touto cestou jít jen my jako kraj, ale architektonickou soutěž jako způsob zadávání veřejných zakázek budeme propagovat. Obcím a městům nabídneme metodickou pomoc se zadáním. Připravujeme také vznik krajského architektonického centra, které bude v této iniciativě významnou oporou,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová (Východočeši). Spolupráce s Českou komorou architektů je podle ní logickým krokem na cestě za kvalitní a funkční architekturou v kraji.

Architektonická soutěž je způsob zadání veřejné zakázky, která je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Současně umožňuje zadavateli nerozhodovat se jen na základě financí, ale hledět i na celkovou kvalitu řešení. Soutěžící předkládají konkrétní návrhy a porota z nich vybírá nejlepší řešení pro daný úkol. Členy poroty jsou zástupci zadavatele i profesionální architekti, uvedli v tiskové zprávě zástupci hejtmanství.

Krajský úřad v minulosti několikrát architektonickou soutěž pro zadání veřejné zakázky využil. Poprvé to bylo v roce 2019, kdy touto cestou hledal projektanta pro stavbu sportovní haly pro tři novopacké školy. Soutěž byla úspěšně vyhodnocena následující rok.

V říjnu roku 2022 skončila druhá architektonická soutěž, během níž kraj získal plány pro výstavbu chráněného bydlení v Nové Pace, které bude mít podobu čtyř jednopodlažních domů, jejichž spojené dvorky vytvoří prostor pro setkávání a nabídnou i dostatek soukromí.

red