Holcim Awards už zná vítěze evropského kola
Galerie(3)

Holcim Awards už zná vítěze evropského kola

Druhý ročník soutěže projektů trvale udržitelné výstavby Holcim Awards už zná vítěze evropského kola, které se konalo 25. – 26. září 2008 ve španělské metropoli, Madridu. Celková finanční odměna 270 000 USD byla rozdělena mezi deset nejúspěšnějších projektů, které jsou ukázkami aktuálních přístupů v oblasti ekologicky a trvale udržitelných přístupů v oblasti stavebnictví.

Hlavní ocenění –  Gold Award –  putuje do Maďarska

Vítězný projekt, který získal hlavní cenu ve výši 100 000 USD a ocenění Holcim  Awards Gold 2008  za komplexní přístup k urbanistické obnově zastřešuje jedenáct ministerstev maďarské vlády.  Projekt pod vedením maďarského architekta Petra Janescha nabízí energeticky efektivní prostor jak pro vládní administrativu, tak pro revitalizující se obytné oblasti a parky. Současně velmi citlivě pamatuje i na přestavbu historické železniční stanice.

„Projekt přesvědčivým způsobem ukazuje, jak by měla být řešena urbanistická obnova s cílem skutečně zlepšit degradované městské oblasti trvale udržitelným způsobem“, říká předseda poroty, profesor architektury ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne, Harry Gugger.

„Projekt je řešením, které je vhodné pro všechny zúčastněné strany, protože poskytuje nový rozvoj a současně zlepšení již existujících podmínek obyvatelů v dlouhodobě zanedbávané oblasti“, dodává.

Stříbro za projekt úpravy krajinné architektury ve Slovinsku
Druhou cenu udělila porota za projekt rozšíření urbanizace krajiny ve slovinském Mariboru. Projekt pochází z dílny španělské architektonické společnosti, která se zaměřuje především        na téma ecosistema urbana. Vedoucí týmu je architektka Belinda Tato. Nad bývalou skládkou komunálního odpadu je vytvořen prostor, který nabízí možnosti sportování, rekreaci a kulturní akce, může ale sloužit i jako obytná zóna.

Kromě tradičních architektonických a krajinných prvků obsahuje tento nevšední projekt i rozměr času, jako další parametr.

Budovy nově upravené oblasti jsou pouze dočasné a  počítá se s nimi i při pozdějších přesunech a opětovném použití. Díky tomu je projekt rovněž ekonomicky efektivní.

Bronz pro horskou chatu v Švýcarsku
Bronzovou medaili získal projekt horské chaty Monte Rosa. Objekt Švýcarského federálního technologického institutu (ETH Zürich) je navržen tak, aby si chata mohla nezávisle zabezpečovat energii a vodu. V počítači vytvořeném projektu má chata tvar třpytivého křišťálu.

Návrh přesvědčivým způsobem demonstruje nejmodernější technologie a je výsledkem série interdisciplinárních studií, realizovaných na Katedře architektury ETH v Zürichu, pod vedením Andrea Deplazes. Projekt je přínosem zejména proto, že upozorňuje veřejnost na otázky trvalé udržitelnosti a energetické efektivity v architektuře.

Čestná uznání  za projekty putovaly do Belgie, Itálie a Srbska
Čtyři projekty získaly čestné uznání. Architektonicky a kulturně vnímavý přístup k návrhu na dostavbu městské čtvrti místní romské komunity v srbském Bělehradě, pod vedením architekta Vladimíra Macura a návrh přestavby průmyslové  budovy v belgickém Ghente na nízkonákladové bydlení od architektonické firmy Weysen De Baere. Projekty jsou citlivé k životnímu prostředí, ekonomické a hlavně založené na konkrétních potřebách obyvatel.

Potlesk si vysloužilo i využití prvků pasivních budov, přirozené ventilace a začlenění veřejných prostor do kancelářské budovy se zeleným „hyperjádrem“ v italském Miláně, kterou vytvořili zürišští architekti Hosoya Schaefer. Projekt rekultivace a obnovy nábřeží v jižní Itálii architekta Luigi Centola byl oceněn za přístup k obnově degradovaných oblastí sociálním, soukromně iniciovaným a lehce přenositelným (vysoce adaptabilním) způsobem.

Ceny „Next Generation“ si odnesli architekti za Srí Lanky, Španělska a Finska

Poprvé zahrnuje soutěž Holcim Awards i kategorii vizí mladých architektů a designérů. Srílanská studentka architektury Semini Samarasinghe získala první cenu v kategorii Next Generation za svůj projekt výrobního a ekologického centra (cluster) v New Havenu ve Velké Británii. Projekt představuje čajovnu a zařízení na výrobu bylinkových čajů. Byl oceněn za citlivé propojení prvků trvale udržitelné výstavby s poetickým designem.

Druhá cena Next Generation byla udělena za projekt zazelenění města a ekonomického katalyzátoru v Madridu, jehož autory jsou Ana Castillo a Lieven De Groote z architektonického ateliéru Castillo de groote v Madridu. Ekonomicky realizovatelný návrh zazeleňuje město s pomocí rozmístění otevřených plantáží a skleníků na prázdných parcelách půdy ve třech převážně obytných oblastech.

Majiteli třetí ceny jsou studenti architektury Heikki Riitahuhta, Heikki Muntola a Mikko Jakonen z Oulu za soběstačný obytný soubor ve finském Paimio. Projekt využívá produkce bioplynu na zlepšení ekonomické a environmentální reality života na venkově.

Složení nezávislé poroty mezinárodních odborníků z oblasti architektury a trvalé udržitelnosti
Do celosvětové soutěže Holcim Awards se přihlásilo téměř 5000 projektů z 90 zemí. Evropské projekty hodnotila devíti členná nezávislá porota v čele s Harrym Guggerem ze Španělska. Při hodnocení se drželi kritérií definovaných Holcim Foundation.  Kritéria zahrnovala tři základní faktory, a to trvalou udržitelnost, vyváženou environmentální výkonnost a společenskou a ekonomickou efektivitu. Důležitá je také architektonická a stavební kvalita, pokrokovost projektu a zároveň jeho uplatnitelnost v širším měřítku.

První z pěti slavnostních vyhlášení
Ceny pro evropský region byly uděleny na slavnostním vyhlášení v CaixaForum v Madridu. Akce se zúčastnilo přes 300 zástupců z více než 20 zemí, kteří zastupovali vládní instituce, podnikatelský sektor, různé oblasti architektury a související disciplíny. Hosty přivítali prezidentka regionální vlády v Madridu Esperanza Aguirre, výkonný ředitel skupiny Holcim a předseda správní rady Nadace Holcim Markus Akermann.

Vyhlášení vítězů Holcim Awards v evropském regionu bylo první z pěti slavnostních akcí. Výsledky v Severní Americe, Latinské Americe, Africe a na Blízkém Východě a v Asii a Pacifiku budou oznámeny v nejbližších týdnech. Tři nejlepší projekty z každého regionu automaticky postupují do celosvětové soutěže Holcim Awards.

Podrobnější informace na www.holcimawards.org