Rudná Dálnice

K hlučným stavbám se nemohly obce vyjádřit. Senátoři projednají změnu

Účastníkem řízení o povolení překročit hlukové a vibrační limity například v okolí dálnic by se obce, kterých se to bude týkat, mohly nově stát od poloviny příštího roku. Senátní výbor pro životní prostředí tak horní komoře navrhl upravit senátorskou novelu o ochraně veřejného zdraví. Senát by novelu měl projednat do konce roku.

Senátoři z klubu Pirátů a hnutí Senátor 21 a frakcí Starostů a KDU-ČSL navrhli změnu kvůli tomu, že platná úprava nepovažuje obce za účastníka řízení, v němž krajská hygienická stanice vydává časově omezené povolení překračovat hlukové a vibrační limity.

Účastníkem řízení je totiž pouze žadatel, obvykle stavební firma nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR, které často nedodržují hlukové limity způsobené stavbou a provozem dálnic, uvedli senátoři. Praxe tak podle tvůrců novely ukázala, že v řízeních „často nejsou dostatečně chráněny zájmy obcí a jejich obyvatel“.

Hluk obtěžuje obyvatele

Jako příklad autoři novely uvedli dlouholeté a stále trvající obtěžování nadměrným hlukem obyvatel obce Klimkovice u dálnice D1 v Moravskoslezském kraji. Podle senátorů v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic plnilo nařízená opatření „až pod tlakem a vždy se zpožděním“.

Situace vedla k založení Spolku pro přijatelný život kolem dálnic, jehož cílem je usilovat společně o minimalizaci dopadů silničního provozu na život občanů v přilehlých obcích. „Dopravní infrastrukturu je určitě nezbytné smysluplně dobudovat, nicméně současně je zapotřebí zohledňovat, že okolo dálnic a rychlostních silnic také žijí lidé,“ uvedli senátoři.

Problematika hluku ve vztahu k lidskému zdraví je podle předkladatelů dlouhodobě sledovaná a dopady na zdraví lidí jsou obecně definované jako změny organismu, které vedou ke snížení odolnosti vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Mezi důsledky nadměrného hluku patří poruchy sluchu nebo spánku.

Pokud se Senát s předlohou ztotožní, normu dostane k posouzení vláda a Sněmovna.

red