Janáčkovo kulturní centrum

Další odklad. Brněnský koncertní sál bude opět prověřovat ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se bude opět věnovat zadávacímu řízení na stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně přibližně za 2,4 miliardy korun. Společnost Gardenline nesouhlasí s tím, že bylo zadávací řízení v pořádku a podala rozklad proti červnovému rozhodnutí úřadu. Termín zahájení stavby lze tak předpokládat nejdříve letos na podzim.

Antimonopolní úřad zahájil správní řízení na návrh firmy Gardenline. Tendr nejprve v únoru nepravomocným prvostupňovým rozhodnutím zrušil. V původním rozhodnutí vyhodnotil jako problematický požadavek na předložení referenční zakázky na výstavbu budovy takzvané občanské vybavenosti v hodnotě alespoň jedné miliardy korun.

V květnu nicméně předseda ÚOHS Petr Mlsna vyhověl rozkladu, který podalo Brno a Brněnské komunikace, rozhodnutí prvního stupně zrušil a případ vrátil k novému posouzení. V červnu ÚOHS rozhodl, že zadavatelé, tedy Brno a Brněnské komunikace, nepostupovali v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vůči tomuto rozhodnutí však společnost Gardenline podala rozklad.

Stavba se odsouvá již desetiletí

„Zadavatelé se nyní ve lhůtě sedmi dní vyjádří k podanému rozkladu. Zdůvodní, proč je zadávací řízení v pořádku. Následně bude rozhodovat předseda úřadu, a to ve lhůtě maximálně 60 dnů od předání spisu. Stále máme za to, že naše požadavky na případného zhotovitele nejsou v rozporu se zákonem. Bohužel toto pokračující řízení má negativní vliv na možnost uzavřít smlouvu a tím pádem i na začátek stavby. Nyní lze v případě pozitivního rozhodnutí počítat s podzimem letošního roku,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková.

Město očekává, že by předseda mohl rozhodnout nejpozději začátkem září. Pokud rozklad zamítne, správní řízení by skončilo a zadávací řízení by pokračovalo k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Stavba Janáčkova kulturního centra má trvat tři roky. Příprava se táhne mnoho let. Současní představitelé města dříve čelili kritice opozičních zastupitelů i osobností kulturního života za to, že stavbu koncertního sálu odkládali. Filharmonie Brno dosud hraje v Besedním domě, kde nemůže odehrát koncerty v maximálním možném složení.

Hlediště nového sálu má pojmout 1200 lidí, centrum vznikne v proluce mezi Veselou a Besední ulicí. Dříve zde bývalo parkoviště, od roku 2018 jsou tu podzemní garáže, které vznikly jako první etapa stavby. Jelikož město dosud nedokázalo na stavbu garáží navázat, neparkuje se v nich a jsou zakonzervované.