Multifunkční hala Brno

Brno podepsalo smlouvu na stavbu nové haly. Chybí souhlas Evropské komise

Zástupci města Brna podepsali smlouvu se zástupci firmy Hochtief na stavbu multifunkční haly na výstavišti. Hala za 4,4 miliardy korun by měla mít kapacitu 13.000 diváků. Sloužit by měla sportovním, kulturním, ale i společenským akcím. Jestli a kdy se začne hala stavět, město rozhodne na základě ekonomické situace.

Brno má přislíbenou dotaci na stavbu haly z Národní sportovní agentury, která podporuje projekty v maximální výši 300 milionů korun. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) už dříve jednala se zástupci vlády o další podpoře ze strany státu pro stavbu haly. Hodlá v tom pokračovat.

Podporu přislíbil i kraj. Brno má zároveň schválené možnosti čerpání úvěrů u Komerční banky ve výši tři miliardy korun a u České spořitelny ve výši 1,5 miliardy korun. Celkem tak může ze dvou bank čerpat 4,5 miliardy.

Vzhledem k tomu, že souběžně se samotným objektem haly mají být vybudovány parkoviště, komunikace nebo inženýrské sítě, zadávalo město Brno zakázku společně s městskými společnostmi Brněnské komunikace, ARENA BRNO a Teplárny Brno.

Zahájení zadávacího řízení schválila Rada města Brna v prosinci 2021, nabídku ve lhůtě pro podání nabídek končící 25. dubna 2022 podaly 4 subjekty. Proces hodnocení skončil počátkem loňského října, vybrána byla společnost HOCHTIEF CZ a. s. s nabídnutou cenou 4 444 444 444,44 korun bez DPH.

Stavební práce budou zahájeny až na základě výzvy města Brna v návaznosti na schválení finanční podpory Evropskou komisí, které se předpokládá v 1. pololetí roku 2023. V případě, že by nebyla schválena, může město smlouvu jednostranně ukončit bez sankcí. Pokud stavba začne, na realizaci má vybraná firma lhůtu 30 měsíců od předání staveniště.

Projekt čelí dlouhodobé kritice ze strany opozičních zastupitelů. Ti poukazují na vysokou cenu, kvůli které se bude muset město zadlužit.

red