Baumit partnerem soutěže Rozpočtujeme s Callidou 2018
Galerie(6)

Baumit partnerem soutěže Rozpočtujeme s Callidou 2018

Společnost Baumit, spol. s r.o. již třetím rokem podporuje odbornou soutěž pro vybrané studenty středních a vysokých škol s názvem Rozpočtujeme s Callidou. Letošní již 23. ročník se konal, stejně jako v minulých letech, v prostorách Stavební fakulty ČVUT v pražských Dejvicích ve dnech 27.- 28. března 2018.

Aktivní podpora vzdělávání studentů středních a vysokých škol je nedílnou součástí celkové filozofie působení společnosti Baumit na trhu v České republice. Přední výrobce špičkových stavebních materiálů a dlouholetý dodavatel kvalitních systémových řešení pro oblast fasád, omítek, potěrů, lepidel i betonů podporuje již třetím rokem odbornou soutěž pro vybrané studenty ze středních a vysokých škol po celé ČR. Hlavním tématem zadání v této soutěži je problematika rozpočtování stavby, kterou se studenti těchto škol na různých úrovních v průběhu výuky na školách zabývají. Soutěž pořádaná společností Callida s.r.o., přední poradenskou a softwarovou firmou pro obor stavebního projektování a Stavební fakultou ČVUT v Praze, je tak velmi užitečnou a vítanou formou průpravy a zapojením studentů do praktických procesů v současném stavebnictví.

„Podporujeme tuto soutěž od roku 2016, neboť v této činnosti spatřujeme možnost seznámit studenty středních i vysokých škol s aktuálními novinkami v našem oboru podnikání a rozšířit jim tak obzor v odborných znalostech uplatňování správných materiálových řešení při rozpočtování stavby. V době, kdy vývoj stavebnictví postupuje mílovými kroky vpřed, vnímáme podporu této odborné soutěže rovněž jako přirozený dotek studentů s praxí, tedy reálnými podmínkami při návrhu konstrukce a realizaci stavby,“ vysvětlil podporu soutěže Rozpočtujeme s Callidou Ing. Jaromír Žumár, Ph.D. ze společnosti Baumit, spol. s r.o., který v průběhu obou dnů soutěže doplnil její program o zajímovou přednášku na téma kvalitního řešení fasády pomocí zateplovacích systémů Baumit.

Soutěž se koná ve dvou dnech, první den je určen pro soutěžící studenty ze středních škol a druhý den je ve znamení poměření znalostí na téma rozpočtování u studentů vysokých škol. Po oznaméní zadání mají studenti předem stanovený čas na vypracování úlohy v požadovaném rozsahu rozpočtu stavby. Během následujících přednášek partnerů soutěže jsou vypracované úlohy studentů posouzeny odbornou porotou a následuje vyhlášení celkových výsledků v obou kategoriích.

Po prvním dnu soutěže hodnotila její úroveň a přínos paní Helena Kalivodová, dlouholetá členka odborné poroty: „Střední školy mají samozřejmě v porovnání s vysokými školami poměrně odlišné podmínky ve studiu problematiky rozpočtování, zejména z pohledu rozsahu a věnovaného času na studium tohoto tématu. Proto mě velmi mile překvapila úroveň jednotlivých zpracování u jednoduchých konstrukcí těchto středoškolských studentů, kteří zde soutěžili ve dvojicích.“

Význam pořádaní soutěže Rozpočtujeme s Callidou zdůraznila během jejího konání také Doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D., vedoucí katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT v Praze: „Současná praxe ukazuje, že rozpočtování je v současné době velmi žádaná činnost, neboť stavební firmy ji u nás velmi často poptávají přímo u studentů. Situace je taková, že dnes mají firmy velký zájem nejen o studenty čtvrtých ročníků, ale nabídky na zaměstnání po ukončení řádného studia dostávají i posluchači třetího ročníku. Proto si myslím, že tato soutěž již ve svém 23. ročníku, podporovaná našimi partnery, má pro zúčastněné studenty velký přínos při jejich hledání zaměstnání a následném uplatnění v praxi.“

Výsledky soutěže Rozpočtujeme s Callidou v roce 2018

Střední školy (stavební zaměření):
1.) České Budějovice


2.) Havlíčkův Brod


3.) Třebíč

Vysoké školy:
1.) ČVUT Praha
2.) VUT Brno
3.) ČVUT Praha