Automatické mlýny

Automatické mlýny ožívají. Pardubická galerie finišuje stěhování do Gočárovy budovy

Umělecký projekt Mlýnský ostrov připravuje Galerie města Pardubic pro slavnostní otevření areálu Automatických mlýnů, kam se stěhuje z historické sýpky na Příhrádku. Opravený areál bývalých mlýnů se slavnostně otevře 29. září.

Mlýnský ostrov bude výstava současného umění na míru novému prostoru kombinující prostorové sochařské objekty, umělecko-architektonickou tvorbu, videoprojekce, zvukové instalace, práce s textilem nebo velkoformátové kresby. Pro jejich umístění zatím není nová budova zcela připravená, řekla programová ředitelka galerie Šárka Zahálková.

„Přestěhováno ze starého prostoru už máme, pracujeme na instalaci v galerijním prostoru. Zároveň se dotahují různé praktické a technické věci a správky typu, že dveře nebo zámku nefungují tak, jak by měly, doinstalovává se technika. Je to takové prolínání dokončovacích stavebních prací s přípravou výstavy,“ uvedla Zahálková.

Nové galerijní prostory v mlýnech vybudovalo město v místě bývalého skladu mouky. Zahrnují také Urban centrum, což bude prostor pro architekturu a plánování Pardubic, který bude mimo jiné využíván pro prezentaci projektů souvisejících s rozvojem města, architekturou, urbanismem, veřejným prostorem a územním plánováním.

V další části budou dva rezidenční ateliéry, lektorský ateliér a skladovací prostory. V Automatických mlýnech budou sídlit rovněž městské budou polytechnické dílny Sféra, krajská Gočárova galerie a soukromé kulturní centrum Silo, které bude provozovat Nadace manželů Smetanových.

red