petr stolin foto roman dobes 540x560 1

Cenu Architekt roku 2021 získal Petr Stolín, autor Mateřské školy Nová Ruda

Cenu Architekt roku 2021 získal Petr Stolín, vedoucí Katedry architektury Technické univerzity v Liberci. Cenu mu předali zástupci společnosti ABF, která pořádá stavební veletrh For Arch. Ocenění se udílí za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech. Porota ho vybrala ze čtyř finalistů. Soutěž má také zdůrazňovat úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

Petr Stolín a jeho kolegyně Alena Mičeková jsou podle zdůvodnění poroty, týmem, který kvalitou svých prací obstojí s jakýmkoliv srovnáním s nejlepší zahraniční produkcí. Opakovaně získal hlavní cenu v soutěžní přehlídce Česká cena za architekturu.

„Jeho stavby vlastního domu a ateliéru ZEN-houses objevily pro českou krajinu velmi přívětivý impuls. Tedy neokázalé, skromné, levné, a přitom nevídaně působivě uspořádané objekty, jeden pro bydlení, druhý pro tvorbu. Tuto skutečnou architekturu použitou pro vlastní potřebu pak zlegalizovali s ještě větší brilantností ve veřejné budově mateřské školy ve Vratislavicích nad Nisou, kde jejich tvorba potvrdila mistrovství,“ uvedla porota.

Dalšími finalisty byli Ladislav Kuba a Tomáš Pilař ze studia Kuba & Pilař architekti a dále Petr Janda a David Kraus.

Mezi Stolínovy další projekty patří například kulturní centrum ve Vratislavicích nebo malá administrativní budova Ermeg v Liberci, které získaly cenu Stavba roku Libereckého kraje. Dále jsou to třeba rekonstrukce Městského úřadu ve Svitavách, střední odborná škola v Liberci, památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci, dům s pečovatelskou službou v Liberci nebo Střední umělecko-průmyslová škola v Železném Brodě.

V České ceně za architekturu zabodoval dům a ateliér Zen-Houses. |

Loňský vítěz obdaroval letošního

Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností, a nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekta a pedagoga Petra Stolína. Loňský laureát, architekt Zdeněk Fránek obdaroval vítěze vlastním výtvarným dílem – černým a bílým objektem symbolizujícím dva domy ZEN-houses.

Architekt Petr Hájek (laureát Architekta roku 2018) vyjádřil mimo jiné obdiv nad schopností tandemu Stolín-Mičeková „používat jednoduché materiály a rafinovaně je implementovat ať už v konstelacích nebo detailu staveb. To, co ale nejde naplánovat, ani se naučit, je vložit do architektury duši. A to oni umí velmi dobře“.

Petr Stolin vyhlaseni PVA 2021 19
Petr Stolín na vyhlášení ceny Architekt roku 2020 |

Doc. Ing. arch. Petr Stolín (nar. 1958 ve Svitavách), vystudoval gymnázium, po stranicky vynuceném nástupu na učňovský obor zedník se mu podařilo přestoupit a absolvovat střední průmyslovou školu v Liberci a pak v Brně, kde následně v letech 1978–1983 vystudoval Fakultu architektury na VUT. Vrátil se znovu do Liberce, kde získal pozici ve Stavoprojektu Liberec a také v SIALu pod Karlem Hubáčkem.

Roku 1993 si založil vlastní architektonickou praxi a od roku 2008 začal spolupracovat s Alenou Mičekovou pod svou ustálenou značkou PETR STOLÍN ARCHITEKT. Společně se také věnují vedení ateliéru konceptuálního analogového modelování na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde Petr Stolín vede i Katedru architektury. Se svým bratrem Janem, konceptuálním umělcem, jsou významnými uměleckými osobnostmi severu. Často se podílejí na společných architektonicko-výtvarných projektech.

Známý je jejich Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci z roku 2000. Návrhy Petra Stolína se nepodřizují rychlosti a fotogeničnosti mediálních událostí, protože jejich cílem je rozvíjení autentické zkušenosti obývaného prostoru. Důvodem úspěchu je tak především dlouhodobé ohledávání základních kvalit stavebního umění, které jej přivedlo k rozvinuté poetice střídmosti, očištění se od všeho přebytečného a důraz na prostorové působení.

Průlomové realizace experimentálních domů ZEN-houses v Liberci z roku 2013 a nekonvenční Mateřské školy ve Vratislavicích nad Nisou z roku 2018 získaly řadu ocenění a byly nominovány na cenu Mies van der Rohe Award. Z dalších realizací je třeba zmínit Kulturní centrum 101010 ve Vratislavicích (Stavba roku 2011 Libereckého kraje), Malou administrativní budovu Ermeg Liberec (Stavba roku 2009 Libereckého kraje), Dům s pečovatelskou službou v Liberci (Grand Prix architektů 1996), na podzim letošního roku skončila v Domě umění v Českých Budějovicích jeho autorská výstava, v níž akcentoval formy a materiály jako cíle architektonického myšlení a ukázal je jako součást každodenního života.

Porota předala i čestné uznání

V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce získala toto ocenění historička a teoretička architektury a umění, kurátorka, spisovatelka a publicistka PhDr. Kateřina Bečková.

Je členkou Klubu Za starou Prahu, kde působila až do června roku 2021 jako předsedkyně (nyní je ve funkci místopředsedkyně). „Její soustavná neúnavná práce v oblasti obrany historických hodnot architektury podnítila zájem veřejnosti o architekturu a upozornila mimo jiné také na kvality opomíjené architektury druhé poloviny 20. století. Její kniha Zbořeno: Zaniklé pražské stavby 1990–2020 je jejím posledním významným příspěvkem do této diskuse,“ odůvodnil rozhodnutí poroty architekt Petr Hájek.

red