ASB Články na tému

výzkum

Není ničím výjimečným, když ve vzduchu pracuje na jednom úkolu více dronů najednou – a to ať už se jedná o samostatně operující drony kontrolující nedostupná místa staveb nebo o roj. V každém případě existuje určité riziko, že do sebe drony mohou narazit. Aby se zabránilo těmto, často nákladným, haváriím, představili výzkumníci z MIT v roce 2020 systém nazvaný MADER.

Eliška Hřebenářová -

Mělká jezera a rybníky vypouštějí do atmosféry značné množství skleníkových plynů, ale emise z těchto ekosystémů se svým množstvím značně liší a nejsou dobře pochopeny. To chtějí změnit vědci na Cornellské univerzitě v USA – jejich nová studie měří emise metanu a oxidu uhličitého ze 30 malých jezer a rybníků (o rozloze jeden akr nebo méně) v mírných oblastech Evropy a Severní Ameriky.

Eliška Hřebenářová -

Ve vyprahlých oblastech amerického jihozápadu leží pod našima nohama neviditelný svět. Biokrusty neboli biologické půdní kůry jsou společenstva živých organismů – mezi ně patří například sinice, zelené řasy, houby, lišejníky a mechy, které tvoří tenkou vrstvu na povrchu půd v suchých a polosuchých ekosystémech.

Eliška Hřebenářová -

Čeští výzkumníci přišli na to, jak efektivním spojením dřeva a vysoko hodnotných betonů při návrhu a výstavbě mostních konstrukcí ušetřit, a přitom ještě výrazně přispět k ochraně životního prostředí. Ekonomické přínosy spočívají nejen ve snížení nákladů na pořízení konstrukce, ale díky inovativnímu řešení mají konstrukce až dvakrát delší životnost bez nutnosti dodatečných nákladů na údržbu.

Věková struktura lidí, kteří si pořizují nový byt, se mění. Byty si oproti minulým letům kupují starší lidé. Zatímco v roce 2015 byl průměrný věk kupujících 39 let, v roce 2020 to bylo 43,7 let a letos je to 45,4 roku. Vyplývá to z prodejních statistik společnosti Central Group, která se zaměřuje na výstavbu a prodej nových bytů v Praze.

Válka na Ukrajině bude mít vliv na české stavebnictví. Nejvýraznějším dopadem této situace bude zdražování energií či stavebních materiálů. Odliv pracovní síly způsobuje prodloužení doby realizace zakázky. Dojde k dalšímu prodloužení termínu dodání stavebních materiálů. Rostoucí cena energií se dotýká také stavebních společností.

V České republice se ročně vyprodukuje zhruba 170 tisíc tun sušiny čistírenského kalu a cca 750 tisíc tun cihelné drti. Výzkumníkům se nyní podařilo vymyslet smysluplné a efektivní využití těchto odpadních materiálů. Oba se totiž mohou stát součástí kvalitního substrátu pro zelené střechy, fasády i stěny. Lze je také využít jako součást pěstebního substrátu pro přípravu rozchodníkových koberců.

V pražských bytech byly naměřeny kritické úrovně oxidu uhličitého, těkavých organických látek, prachových částic a plísní. Alarmující zjištění přinesly výsledky měření kvality mikroklimatu v šesti běžných a používaných domácnostech. Zvýšené množství těchto látek přitom může způsobovat vážná onemocnění.

Technici katedry technologie staveb ČVUT a atelieru DEK úspěšně završili první fázi vývoje světově unikátní technologie výstavby svislých konstrukcí hrubé stavby DEKMATIC. Jejím cílem je konstruovat stěny přímo v místě staveb, a to automaticky s využitím průmyslových robotů a také za pomoci 3D tisku.

Když se v roce 1958 napouštěla Lipenská přehrada, zmizelo pod její hladinou i „Srdce Vltavy“, jak se říkalo specifickému meandru vltavského koryta u osady Pihlov nedaleko Horní Plané. Letošní výzkum odborníků z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT zjistil za využití sonarů a další techniky, že tvar koryta v podobě srdce je dobře zachovaný i třiašedesát let po zatopení lokality.