ASB Články na téma

větráni obytných budov

Obnova bytových domů trvale přináší zásadní zlepšení jejich tepelně-technických vlastností již celá desetiletí. Původně vzhledově nepěkné domy se promyšlenou rekonstrukcí poměrně rychle přeměňují v pohledově estetické bytové objekty, což má v konečném důsledku pozitivní dopad jak na celkový vzhled lokality, ve které se nacházejí, tak i na lidi, pro které daná lokalita tvoří příjemný domov.

Problematika navrhování větrání obytných budov s hostem doc. Ing. Vladimírem Zmrhalem, Ph.D. z Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze