ASB Články na tému

veřejný sektor

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozdělí obcím do 3000 obyvatel 506,2 milionu korun na rekonstrukci veřejných budov. Přednost dostaly projekty zejména z hospodářsky a sociálně ohrožených území a z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Podpora má podpořit rekonstrukci kulturních domů, sídel obecních úřadů, knihoven a škol.

Aktuální vydání časopisu ASB je tentokrát věnováno veřejnému prostoru a občanské vybavenosti v developerských projektech. O developerských projektech se totiž ne vždy mluví v superlativech. Ať už mezi architekty, municipalitami nebo širší veřejností. Příčin je celá řada. V mnoha ohledech se jejich úroveň zvyšuje, stále je však na čem pracovat. Představíme právě takové příklady dobré praxe.

Jolana Říhová -