ASB Články na tému

PPP projekty

Vedení Litomyšle hledá cestu, jak se přiblížit výstavbě nového domova pro seniory. Zatím město na investici odkládá peníze z veškerých vybraných dopravních pokut, případné může využít výnosy z městských lesů. Do cílové částky kolem 300 milionů korun je ale stále daleko, proto není vyloučena ani varianta, že by budovu postavila soukromá společnost. Město by tak de facto zvolilo PPP projekt, tedy projekt se zapojením privátního investora.

redakce -

Vláda vyhodnotí využití PPP projektů, tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru, pro železniční a dálniční stavby. Materiál předkládaný ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) obsahuje informace o studiích proveditelnosti na dva železniční projekty a navrhuje, aby se studie zpracovaly na další projekty.

Dostupnost bydlení v Brně, a to jak bytů k prodeji, tak nájemních bytů, může změnit pouze nový územní plán, který začne platit příští rok. Takový je plán vedení města. Problém má řešit i výstavba družstevních bytů nebo ve Vídni osvědčené společné projekty se soukromými firmami, tzv. PPP projekty.