ASB Články na tému

difuzní fólie

Dnešní výstavba vyžaduje nejvyšší standardy energetické účinnosti, funkčnost po celou dobu životnosti a především pak pohodlné bydlení s optimální kvalitou vnitřního ovzduší a tepelného komfortu. Toho lze dosáhnout jedině dokonalouvzduchotěsností a ochranou proti vlhkosti. Divize ISOVER koncernu Saint-Gobain nabízí vhodné řešení tohoto úkolu: víceúčelové parobrzdy ISOVER Vario®.

V Hradci Králové, v těsné blízkosti hvězdárny, byla v loňském roce dokončena stavba nového digitálního planetária. V jeho útrobách se skrývá kruhový sál s nakloněným hledištěm pro stovku návštěvníků, kteří zde mohou na speciální projekční ploše tvaru polokoule sledovat atmosférické děje.

S rostoucím zájmem o ekologické a rychlé stavění roste i poptávka po dřevostavbách. Skladba stěn a stropů bývá doplněna o různé druhy tepelněizolačních materiálů. Aby však nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v konstrukci, je třeba řešit ji jako difuzně uzavřenou nebo otevřenou. V tom druhém případě je třeba volit jen materiály schopné propouštět vodní páry formou difuze.

Poruchou lze označit selhání některé ze základních funkcí střechy. Jaké jsou nejčastější poruchy střech a proč k nim dochází?

Voda a vlhkost přicházející ze země a srážkami z ovzduší jsou odvěkými nepřáteli dřeva. Nejsou však jedinými zdroji „mokrých“ problémů dřevostaveb. Také v interiéru se vařením či sprchováním, ale i dýcháním produkuje vlhkost, která je ve formě vodních par rozpuštěna ve vzduchu. Tyto páry mají snahu vstupovat do konstrukcí domu. A jsou-li obvodové stěny či krov dřevostavby nesprávně navrženy nebo zhotoveny, může tato vlhkost v konstrukci napáchat velké škody.

Dříve než začnete s laťováním a samotnou pokládkou krytiny, je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor v budoucnu sloužit a dle toho zvolit správné řešení.

Na trh přicházejí nové produkty společnosti Bramac, které mohou uživatelům pomoci docílit vyšších úspor energie. V sortimentu solárních setů byly představeny nové akumulační nádrže s označením CW 1000 Compact Hygiene a CW R/2R Hygiene, které uspokojí potřeby i větších bytových domů. Pro zákazníky, kteří chtějí využívat solární systém mimo jiné i k ohřevu vody v bazénu, jsou nyní dostupné deskové výměníky a třícestné ventily. Další novinkou je speciální difuzní reflexní fólie Bramac Clima Plus S, která jako pojistná hydroizolace využívá fyzikální vlastnosti tepelného záření.

Přestože v České republice mezi tepelněizolačními materiály stále jednoznačně dominují polystyren a minerální vlna, neustále se objevují nové materiály a způsoby co nejvhodnějšího a nejefektivnějšího zateplení. Jedním s nich jsou vícevrstvé reflexní fólie.

Na trh přicházejí nové produkty společnosti Bramac, které mohou uživatelům pomoci docílit vyšších úspor energie. V sortimentu solárních setů byly představeny nové akumulační nádrže s označením CW 1000 Compact Hygiene a CW R/2R Hygiene, které uspokojí potřeby i větších bytových domů. Pro zákazníky, kteří chtějí využívat solární systém mimo jiné i k ohřevu vody v bazénu, jsou nyní dostupné deskové výměníky a třícestné ventily. Další novinkou je speciální difuzní reflexní fólie Bramac Clima Plus S, která jako pojistná hydroizolace využívá fyzikální vlastnosti tepelného záření.

Při vytváření zateplených šikmých střech či dodatečného zateplování podkrovních prostor již mnozí stavebníci, projektanti i investoři pochopili, že pro takovou konstrukci je nutno použít dostatečnou vrstvu či vrstvy odpovídajícího tepelného izolantu, vytvořit odvětrávací vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a střešní krytinou, popř. pod střešní krytinou použít správný typ podstřešní pojistné membrány či fólie.