Modulová dřevěná mateřská škola

Modulová dřevěná mateřská škola

Vzhledem k dřívějšímu demografickému vývoji město uvažovalo o zrušení původní mateřské školy a následném prodeji nemovitosti. S přibývajícím počtem narozených dětí však bylo nutné plány změnit. Stávající objekty však obsahovaly azbest a jejich rekonstrukce by byla ekonomicky nevýhodná. Výsledným rozhodnutím …
Do školy jako do fabriky

Do školy jako do fabriky

Katedra architektury patří na stavební fakultě mezi nejvíce se rozvíjející obor, zájem o ni stále stoupá. Studenti i jejich pedagogové potřebují prostor, kterého se jim na fakultě nedostávalo. Tak vznikl záměr vyplnit hospodářský dvůr mezi budovami. Z několika …
Protipožární nátěry na dřevo

Protipožární nátěry na dřevo

Požární odolnost patří mezi základní užitné parametry každé stavby. Kvalitní požárněbezpečnostní opatření, mezi něž se řadí architektonické včlenění stavby, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení objektu a také protipožární nátěry na kov a dřevo, mohou zmírňovat následky škod způsobených …