Bezpečná práce s azbestem

Bezpečná práce s azbestem

Mezi rizikové faktory na staveništi patří práce se stavebními materiály obsahujícími azbest (osinek). V současné době se jedná zejména o činnosti, které jsou spojeny například s udržovacími pracemi, opravami, rekonstrukcemi, likvidací částí konstrukcí nebo dokonce …
Realizace úspor energie v ZŠ Jindřicha Matiegky v Mělníku

Realizace úspor energie v ZŠ Jindřicha Matiegky v Mělníku

Předmětem veřejné zakázky vyhlášené Městem Mělník bylo odstranění azbestových desek z konstrukce obvodového pláště a následné zateplení stávajících lehkých panelů základní školy a obvodového zdiva kontaktní termofasádou, včetně tenkovrstvé omítky z vnější strany na objektech …
Měření kvality ovzduší v budovách

Měření kvality ovzduší v budovách

Člověk je i přes svůj kvalitní imunitní systém křehký tvor a snadno podléhá řadě vnějších vlivů. Příkladem může být kvalita ovzduší v průmyslových i obytných budovách, která má vliv nejen na lidské zdraví a pracovní výkony, ale také na pocit …
Modulová dřevěná mateřská škola

Modulová dřevěná mateřská škola

Vzhledem k dřívějšímu demografickému vývoji město uvažovalo o zrušení původní mateřské školy a následném prodeji nemovitosti. S přibývajícím počtem narozených dětí však bylo nutné plány změnit. Stávající objekty však obsahovaly azbest a jejich rekonstrukce by byla ekonomicky nevýhodná. Výsledným rozhodnutím …
Do školy jako do fabriky

Do školy jako do fabriky

Katedra architektury patří na stavební fakultě mezi nejvíce se rozvíjející obor, zájem o ni stále stoupá. Studenti i jejich pedagogové potřebují prostor, kterého se jim na fakultě nedostávalo. Tak vznikl záměr vyplnit hospodářský dvůr mezi budovami. Z několika …
Vysokotlaké dekorativní lamináty

Vysokotlaké dekorativní lamináty

Vysokotlaké dekorativní lamináty, známé i pod zkratkou HPL, definuje norma EN 438 jako desky, které se vyrábějí na bázi termosetických živic a které jsou určeny do exteriérových i interiérových prostorů. Díky svým vlastnostem mohou velkoformátové desky sloužit k oplášťování …
Protipožární nátěry na dřevo

Protipožární nátěry na dřevo

Požární odolnost patří mezi základní užitné parametry každé stavby. Kvalitní požárněbezpečnostní opatření, mezi něž se řadí architektonické včlenění stavby, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení objektu a také protipožární nátěry na kov a dřevo, mohou zmírňovat následky škod způsobených …
Kvalita bytů neoslní

Kvalita bytů neoslní

Kvalita soudobé bytové výstavby v průměru není nijak oslnivá. Pokud existují výjimky, pak se objevují častěji až v poslední době. „Ale začíná se to zlepšovat“, chlácholí odborníci.