Realizace úspor energie v ZŠ Jindřicha Matiegky v Mělníku
Galerie(15)

Realizace úspor energie v ZŠ Jindřicha Matiegky v Mělníku

Partneři sekce:

Předmětem veřejné zakázky vyhlášené Městem Mělník bylo odstranění azbestových desek z konstrukce obvodového pláště a následné zateplení stávajících lehkých panelů základní školy a obvodového zdiva kontaktní termofasádou, včetně tenkovrstvé omítky z vnější strany na objektech učeben, družiny, tělocvičny, spojovacích krčků a jídelny.

V průběhu letních prázdnin 2013 se škola, postavená v 70. letech minulého století, po dlouhých letech dočkala. Azbestové desky, kterými byla obložena, jsou uloženy na skládce, nová fasáda korunuje dobře provedené dílo. Základní barevné a materiálové schéma provedení fasády určila před časem již provedená oprava jižní fasády pavilonu učeben. Architektonickým záměrem bylo typový objekt z konce 70. let minulého století oživit v souladu se sídlištní zástavbou vícepodlažních panelových domů v blízkosti školy, byť ve většině případů pohledově oddělenou vzrostlou zelení a stromy.

Základní věci

  • Zateplení plných částí svislého obvodového pláště.
  • Výměna oken a prosklených stěn
  • Oprava skládané fasády z tzv. boletických panelů vnějším obkladem ETICS spolu s výměnou původní výplně z minerální vlny a vnitřní desky z azbestocementových vláken.

Termín

Extrémně krátký, nesplnění dokončení spojeno s vysokou smluvní pokutou. Výše sankce 1.000.000,- Kč jednorázově splatných a 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

Koordinace

Nutná a úzká s provozem školy a školní jídelny, vzhledem k nutnosti zajistit spolupráci pracovníků školy s pracovníky KASTEN, aby mohly být provedeny přípravné práce pro zahájení nového školního roku a zároveň dokončovací práce na revitalizaci objektu.

Nasazení

Vzhledem k termínu a požadované kvalitě, velké. Nejen počtem kvalifikovaných pracovníků, odborným vedením realizačního týmu Petrou Nekolovou, přípravou stavby Markétou Majtenyi, stavbyvedoucím Antonínem Šimkem, mistrem stavební výroby panem Jaroslavem Brzobohatým přímo na staveništi, v neposlední řadě pak skvělou spoluprací s týmem vedení školy a se zástupci města v čele s Jiřím Navrátilem, stavebním technikem z Oddělení správy majetku a investic.

Detaily

Mnohé byly specifické zejména s ohledem na zachování stávajících nosných konstrukcí a jejich napojení na nové skladby obvodového pláště.

Nebezpečný azbest

Zajistit průběžná kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší po provedení demontáže desek boletických panelů laboratoří akreditovanou k odběru vzorků v souladu s ČSN ISO 16000-7 a VDI 3492:2004 o měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší v průběhu realizace a po jejím dokončení bylo jednou ze zásadních povinností zhotovitele. A jednou z podmínek úspěšného předání díla objednateli. Byla bez výhrad splněna. Nebezpečný azbest je bezpečně uložen na bezpečné skládce. Za skvělou stavbou pečlivá firma, říká KASTEN.

Lokalita: Pražská č. p. 2817, Mělník
Investor: Město Mělník
Termín: 06/2013 – 09/2013
Vedoucí projektu: Petra Nekolová
Investiční náklady: 23 180 553 Kč bez DPH

KASTEN spol. s r.o. je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.
V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje.
V roce 2013 získala, v rámci CZECH TOP 100, ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).

Kontakty:

KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice
Tel: +420 318 647 150; +420 318 647 152;
e-mail: info@kasten.cz;
www.kasten.cz

ZDROJ: PR článek společnosti KASTEN spol. s r.o.