Nádražní budova Brandýs nad Orlicí

Železniční budova v Brandýse nad Orlicí v novém kabátě

Významné rekonstrukce, za zachování pravého historického nádechu, se dočkala nádražní budova v Brandýse nad Orlicí. Po 150 letech získala novou žlutou fasádu s dekorativními bílými prvky nad barevně výraznými modrými okny. Opravy se dotkly i dlouhodobě nepřístupné čekárny s dřevěným obvodovým pláštěm, pro cestující však zůstává i nadále mimo provoz.

Historie železničního nádraží v Brandýse nad Orlicí sahá až do roku 1842. V této době začalo nádraží vznikat jako součást rozsáhlého komplexu Olomoucko-pražské stavby a neslo zkrácený název „Brandeis“. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo roku 1845, kdy nádražím v dopoledních hodinách projel doposud první vlak z Olomouce do Prahy.

Budova měla tehdy pouze přízemí a disponovala jednou hlavní a jednou objízdnou kolejí. Patro bylo přistavěno až v roce 1862. V následujících letech, i kvůli zvyšující se frekventovanosti nádraží, prošla budova několika vnitřními i vnějšími stavebními úpravami a rozšiřováním. Svou poslední podobu, kterou veřejnost před rekonstrukcí vídala, nesla budova přes sto padesát let. Renovace tedy byla žádoucí jak z estetického hlediska, tak i kvůli bezpečnostním předpisům.

Cílem rekonstrukce nádraží bylo zlepšení prostředí pro cestující s důrazem na estetiku a historický ráz objektu. Zároveň bylo nutné ochránit objekt proti hluku, aby byly splněny podmínky krajské hygienické stanice,vysvětluje Nela Friebová, mluvčí Správy železnic.

Nadrážní budova Brandýs n/O
Nadrážní budova Brandýs nad Orlicí | Zdroj: Chladek a Tintera Pardubice

Areál železniční stanice je součástí památkové zóny města Brandýs nad Orlicí. Veškeré opravy objektu byly proto prováděny s ohledem na nutnost koordinace s historickými návaznostmi lázeňského města, objasňuje Ing. Martin Dvořák, ředitel divize pozemních staveb ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice, jež rekonstrukci realizovala, a který dále pokračuje:

„Stavební záměr se zabýval opravami pláště budovy, bylo třeba dodat a obnovit fasádní omítky. Dále proběhla výměna oplechování na budově a doplnění kamenného soklu. Do renovace jsme zahrnuli i drobné stavební úpravy a výmalby v prostorách kanceláří nájemce, pokladny a čekárny pro cestující.

Nadrážní budova Brandýs n/O
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí | Zdroj: Chladek a Tintera Pardubice

Součástí rekonstrukce byla i výměna všech oken a dveří. Ty byly původně dřevěné, v průběhu let ovšem došlo k jejich náhradě za plastové, což ale neodpovídalo původnímu provedení.

„Aby budova získala zpět svůj autentický historický vzhled, byla v projektu navržena opět dřevěná okna. Dodavatel si vybral dřevěná okna a vchodové dveře VEKRA NATURA. Ty poskytují kromě dobrých izolačních vlastností ve srovnání s ostatními materiály také nejširší možnosti výroby atypických tvarů. Díky tomu bylo možné vrátit jim jejich původní výrazné členění a zachovat obloukový tvar. Vchodové dveře pak byly vyrobeny s ozdobnými frézovanými kazetami a příčkami rovněž podle těch původních,“ uvádí Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti VEKRA, největšího českého dodavatele oken, dveří a stínění na klíč.

Barevné provedení bylo zvoleno podle originálu v odpovídajícím odstínu světle modrých rámů a bílých okenních a dveřních křídel. Některé prvky pak byly kvůli vyšší ochraně objektu osazeny bezpečnostním kováním a zasklením a některé pak protislunečním zasklením, které pohltí sluneční světlo a teplo a nepustí jej do interiéru.

„Společnost VEKRA jsme zvolili, jelikož dokázala zajistit výrobu oken a dveří v požadovaném termínu a dle stanovených parametrů,“ vysvětluje Ing. Martin Dvořák ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice.

Nadrážní budova Brandýs n/O
Nádražní budova Brandýs nad Orlicí | Zdroj: Chladek a Tintera Pardubice

Oprav se dočkal i dřevěný prostor bývalé čekárny, pro veřejnost však zůstává i nadále nepřístupný. U čekárny došlo k repasi dřevěného obvodového pláště, jenž ladí se světle modrými rámy nádražní budovy. Zároveň se vybourávaly vnitřní zděné konstrukce skladu a WC včetně statického zajištění. V místech, kde se dříve nacházela dřevěná pokladna, vznikl otevřený prostor s nově provedenou epoxidovou podlahou,uvádí Ing. Martin Dvořák ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice.

Do projektu byla zahrnuta i demolice části přilehlého objektu č. p. 408. Na tomto místě následně vznikla nová zpevněná dlážděná plocha, která napomohla k rozšíření přilehlého úseku. Na základě kamerových zkoušek proběhla oprava a výměna stávajících rozvodů ležaté kanalizace včetně napojení svodů.

Nová hromosvodná soustava byla úspěšně integrována do existující střešní infrastruktury a propojena s nedávno dokončenou zemnící soustavou. Změny se promítly i v přidružených částech brandýského nádraží. V bytech nádražní budovy byla instalována vzduchotechnika s rekuperačním výměníkem. Ve sklepních prostorech zase proběhlo osekání omítek a prořezání spár stěn a kleneb,informuje Nela Friebová ze Správy železnic.

Na závěr rekonstrukce se podél celého objektu vybudoval nový dlážděný chodník, který celému nádraží dodává útulný celistvý vzhled. „Výsledné dílo je velice zdařilé, a to zejména díky přesné realizaci dle schválené projektové dokumentace. Velkou zásluhu na finální podobě nese samozřejmě zhotovitel stavby s letitými odbornými zkušenostmi v oboru, a v neposlední řadě i kvalitní prvky, jež byly na realizaci využity, hodnotí výsledek Nela Friebová ze Správy železnic a dodává: Nádražní budovou v Brandýse nad Orlicí to však zdaleka nekončí. Jen v loňském roce běžely práce na téměř sedmi desítkách nádraží. Věříme, že podařených rekonstrukcí bude v následujících letech i nadále přibývat, stejně jako spokojených cestujících.“

www.vekra.cz

ZDROJ: PR článek společnosti VEKRA