magg plast

Zednické naběračky a fanky (přehled)

Partneři sekce:

Jak jistě každý řemeslník ví, fanka je lidové označení pro zednickou naběračku – protože co si budeme povídat, než říct „fanka“ je jednoznačně rychlejší a jednodušší, než používat standardní označení řečeného nářadí. Standardně má fanka tvar komolého kužele s průměrem okraje 2-3x větším než je průměr dna, šířka je jednoznačně větší než výška.

Fanka vždy disponuje rukojetí, dle druhu i háčkem k zavěšení na okraj nádoby (např. kýbl). Fanky se vyrábí buď ocelové nebo plastové – ty plastové mají plastovou i násadu, u kovových máme zpravidla na výběr, zda chceme zakoupit fanku rovnou s rukojetí ze dřeva či zda chceme fanku s možností připojení dřevěné rukojeti libovolné délky (tj. fanka s tulejí).

Toto nářadí se používá nejčastěji při zdění, ale zpravidla s ním můžeme nabírat prakticky jakoukoli hmotu, kterou potřebujeme přemístit z nádoby na místo určení. Fanku proto můžeme použít na nabírání například sypkých materiálů (cement, písek, sádra, štuk), ale i hmot připravených ke zpracování (malta, rozmíchaná sádra atp.).

V určitých případech lze s fankou provádět i přípravné omítání – oproti zednické lžíci jde o rychlejší, ale rovněž fyzicky namáhavější postup. A rovněž, na rozdíl od jiných variant postupu, vyžaduje od zedníka jistou zručnost, praxi a cvik.

Jak na špricování?

Špricování je již zmíněný postup nahození omítky, tzv. přípravného omítání. K tomuto účelu je třeb připravit řídkou směs, která při ozkoušení konzistence bez potíží stéká po zednické lžíci. Před aplikací stěnu řádně pokropíme vodou a následně zcela pokryjeme řádkou směsí – a právě to je ta část postupu, kde přichází ke slovu fanka.

Fankou nabereme špric a rozmáchneme se proti zdi. Fankou musíme v poslední chvíli pootočit a trhnout tak, aby se hmota, která vylétne ven, rozvinula do širokého vějíře. Aplikovaná řídká směs vytvoří ostré výstupky (krupičku), na kterou se bude dobře chytat omítka finální. Při špricování nikdy nechceme docílit souvislé vrstvy.

Fanky, jako většina stavebního nářadí, jsou dostupné ve všech stavebninách, ale i hobby obchodech (Obi, Hornbach, Bauhaus, Baumax…)

red