ISS 5378 kopie

Zdrojem energie kapalný propan-butan

Řada nových průmyslových provozů vzniká na zelené louce, byť v těsné blízkosti měst, ale ne zas natolik, aby významně zasahovaly do městské aglomerace. Většina z nich řeší důležitý problém a tím je zdroj energie pro svoji výrobu, případně pro vytápění objektů.

Pokud tomu nepřeje zrovna náhoda, tak v místě obvykle chybí přípojka zemního plynu, což do značné míry eliminuje možnost výběru energie, pokud investor zohledňuje v prvé řadě ekonomiku provozu.

První v České republice

V blízkém okolí Jihlavy chyběla delší dobu obalovna, která by pokryla rostoucí potřeby v rámci podnikatelských aktivit společnosti Metrostav, a. s. To byl pádný důvod postavit v regionu novou, moderní obalovnu, která by se zabývala výrobou asfaltových směsí určených pro výstavbu a rekonstrukce pozemních komunikací s potenciálem přesahujícím hranice kraje Vysočina.

Za tímto účelem byla založena dceřiná společnost Metrostavu, Jihlavská obalovna, s.r.o., a na začátku roku 2021 byla nově postavená obalovna uvedena do provozu.

Hořák na ohřev kameniva
Hořák na ohřev kameniva | Zdroj: TOMEGAS

Jihlavská obalovna ASKOM VS3T patří mezi nejmodernější strojní zařízení svého druhu v České republice. K výrobě obalovaných živičných směsí potřebuje na určitou teplotu nahřát kamenivo a k tomuto účelu slouží speciální hořák.

Za zdroj energie byl vybrán plyn, konkrétně směs propan-butanu, která je do obalovny dopravována v kapalném stavu a na místě je uskladněna v pěti velkoobjemových zásobnících (20,5 m3). Dodavatelem zásobníků i plynu se stala firma TOMEGAS, která nabídla koncept a cenovou politiku, jenž plně vyhověla požadavkům investora.

Jihlavská obalovna s energií kapalného propan butanu
Jihlavská obalovna s energií kapalného propan butanu | Zdroj: TOMEGAS

Ekologie na prvním a výhřevnost až na druhém místě

Kapalná směs propan-butanu je vedena ze zásobníků nejprve do výparníkové stanice, kde při teplotě zhruba 70 °C mění skupenství v plynné. Pro doplnění – ohřívací kotle jsou rovněž „napájeny“ propan-butanem. Současně zde dochází k regulaci vysokého tlaku plynu na „středotlak“.

Odtud je plyn dlouhým potrubím dopravován ke druhému regulátoru tlaku, ve kterém se tlak ještě sníží ze 150 kPa na 30 kPa, a odtud pak rovnou putuje do hořáku umístěného vedle. Takto navržený projekt je vůbec první realizací v České republice. Jeho největší devizou je hospodárný a hlavně ekologický provoz, který byl zde, uprostřed lesů, velmi důležitý.

Zásobování plynem funguje v podstatě automaticky. V momentě, kdy dispečink TOMEGAS zjistí na monitoringu informaci, že v některém zásobníku dochází plyn, pošle dotaz na obalovnu, zda má plyn doplnit. Ta udělí nebo neudělí pokyn, záleží na situaci. Při plném provozu spotřebuje hořák zhruba 1080 kg plynu za hodinu.

Zásobníky na kapalný propan butan
Zásobníky na kapalný propan butan | Zdroj: TOMEGAS

Zásobníky mají v Jihlavské obalovně v pronájmu a firma TOMEGAS zajišťuje kromě dodávek plynu rovněž veškerý servis, údržbu i revize. Ke zmíněným pěti zásobníkům byl v obalovně instalován ještě jeden menší zásobník (4,85 m3), ve kterém je v kapalném stavu uskladněn čistý propan, jenž se využívá pro vytápění zázemí obalovny.

Vzhledem k přítomnosti výparníkové stanice je možné v případě obalovny používat směs propan-butanu i při nízkých teplotách.

Na závěr dodejme, že pozitivním faktorem systému je i vysoká kvalita plynu, který TOMEGAS tradičně (již od roku 1992) nakupuje jen u spolehlivé německé rafinerie. A to je také klíč k úspěchu a vysoce ekonomickému provozu obalovny.

www.tomegas.cz

ZDROJ: PR článek společnosti TOMEGAS