Partneři sekce:

Zateplení fasád s využitím systému ETICS

Zateplení fasád s využitím systému ETICS

Pod tímto typem zateplení se rozumí neprovětrávané systémy, v nichž jsou použity jako tepelněizolační materiál fasádní desky z plného nebo děrovaného polystyrénu, z minerální vlny, sendvičové desky TWINNER z šedého polystyrénu a minerální vlny, z fenolické pěny apod.

Tyto desky se k obvodové stěně z cihelného zdiva, betonu či pórobetonu kontaktně připevní lepidlem a obvykle i hmoždinkami a následně se na nich vytvoří vyztužená stěrková vrstva, na níž se po dostatečném vyschnutí nanese konečná povrchová omítka (nejčastěji tenkovrstvá probarvená omítka se zrnitou nebo rýhovanou strukturou, popř. cihelné pásky nebo keramické obklady). Použití těchto vnějších kontaktních zateplovacích systémů výrazně snižuje úniky tepla vnějšími stěnami v zimě, zamezuje přehřívání interiéru v létě a výraznou měrou prodlužuje i životnost stavby. Nejrozšířenější jsou zateplovací systémy polystyrénovými deskami. Desky z minerální vlny se používají na fasádách, pro něž je požadována nejvyšší požární bezpečnost, děrované polystyrénové desky zase nacházejí uplatnění zejména na starším vlhkém zdivu anebo u novostaveb, které potřebují rychle vyschnout.

10 | Kotvení izolantu – minerální vlny hmoždinkami

09 | Vazba v rohu objektu

07 | Roh otvoru provést z jednoho kusu desky (tvaru L)

06 | Lepení desek na vazbu

05 | Plocha slepu minerální vlny min. 40 % povrchu desky (ve dvou krocích)

03 | Míchání lepicí hmoty

02 | Založení zateplovacího systému

04 | Plocha slepu EPS-F min. 40 % povrchu desky

08 | Zateplení ostění

13 | Osazení rohových profilů v okenním otvoru

16 | Vytvoření základní vrstvy se síťovinou

19 | Natažení probarvené omítky

11 | Broušení a rovinnost desek

01 | Ověření rovinnosti podkladu

24 | Aplikace mozaikové omítky

23 | Základní nátěr

22 | Základní vrstva

21 | Lepení soklových desek

20 | Zateplení soklu. Montáž těsnicí pásky

18 | Aplikace základního nátěru

17 | Rovinnost základní vrstvy

14 | Osazení diagonální výztuže  (min. 20 x 30 cm)

12 | Osazení připojovacích profilů

15 | Osazení rohových profilů na rohu objektu

Základní skladba:

 • Lepicí hmota (obvykle na bázi cementu)
 • Tepelně izolační fasádní desky (z plného nebo děrovaného polystyrénu, z minerální vlny, sendvičové desky TWINNER, fenolická pěna atd.)
 • Talířové hmoždinky (v určitých případech je možné je vynechat nebo výhodně nahradit speciálními lepicími kotvami, které nezpůsobují tepelné mosty)
 • Stěrková vrstva s vyztužující sklotextilní síťovinou
 • Konečná povrchová úprava (probarvená omítka nebo keramický obklad)

Co budete potrebovat:

 • šňůra a olovnice
 • vodováha
 • metr
 • vrtačka
 • šroubovák
 • nůžky
 • nůžky na plech
 • lámací nůž
 • pilka na řezání desek
 • brousicí papír (na obrus desek)
 • úhelník
 • fasádní váleček
 • montážní set pro zapouštění hmoždinek pod povrch izolantu (je-li požadováno)
 • brusné, ozubené a kovové hladítko
 • švýcarské hladítko
 • zednická lžíce
 • míchadlo
 • míchací vrtule
 • nádoba (kalfas)

Pozor!

Lepení desek z minerální vlny probíhá ve dvou krocích:
1. krok = nanesení první vrstvy lepidla řídké konzistence a jeho zatlačení do minerální vlny („pačokování“),
2. krok = nanesení lepidla běžné tužší konzistence (stejně jako u EPS-F).

TEXT + FOTO: Baumit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.