Partneři sekce:

Vybíráme tepelnou izolaci pro fasádu staršího domu

Vybíráme tepelnou izolaci pro fasádu staršího domu

Přibývá majitelů starších domů, kteří řeší otázku zateplení. Mnozí pečlivě zvažují výši investice. Kolik se dá ušetřit na tepelné izolaci? Příčinou levnějšího zateplení může být pochopitelná finanční opatrnost, snaha vyhnout se úvěru a podobně. Rozhodující roli může hrát technický stav domu nebo plán rekonstruovat ho v průběhu více let a další okolnosti. Co se však nevyplácí, je šetřit na tloušťce izolace.

Jako majitel máte několik možností, jak zateplení realizovat. Své požadavky zadáte stavební firmě a ta se o další včetně projektu postará. Stejně tak můžete oslovit projektanta a s hotovým projektem pak najít vhodnou firmu, případně stavět svépomocí. A ultrašikovní kutilové a znalci devatera řemesel mohou sami všechno důležité nastudovat, promyslet, naplánovat a zrealizovat.

Prvním krokem jsou opatření proti vlhkosti. Je-li přítomna, musí se bezpodmínečně odstranit odvlhčením a hydroizolací. Pouze na vysušenou stavbu je možné aplikovat nějaký druh kontaktního zateplení. Vlhké zdivo totiž ztrácí svou přirozenou tepelně izolační schopnost a teplo jím snadno uniká. Voda je výborný tepelný vodič.

Ale i po důkladných odvlhčovacích stavebních úpravách je zejména u starších budov vhodné vybrat takový izolační materiál, který je schopen dobře propouštět vodní páry. Ty by jinak kondenzovaly a vlhkost by se stala zdrojem stavebních poruch, případně plísní.

V těchto případech se lépe než polystyren uplatňují izolace z dřevovláknitých desek, foukané drcené celulózy, minerální vlny. Tam, kde se nelze vlhkosti zbavit (některá stará zdiva určitou míru vlhkosti dokonce vyžadují, aby nepopraskala), lze zateplení začlenit do tzv. provětrávané fasády. Do ní se obvykle dává měkká vláknitá izolace podobně jako do střech. Hodí se minerální vlna, měkké dřevovláknité či konopné desky, drcená celulóza aj.

Kdo projektuje zateplení, ale i ten kdo s těmito hmotami pracuje, by měl znát doporučení výrobce, jak stavbu tou kterou izolací zateplit, případně absolvovat proškolení. Při volbě vhodné izolační hmoty je důležitá rovněž její tuhost a nasákavost.

S výběrem může pomoci výpočet
Při hledání správného izolačního materiálu je dobré znát význam pojmu difúzní odpor. Tak se odborně nazývá schopnost materiálu propouštět vodní páru. Tzv. faktor difúzního odporu, označovaný řeckým písmenem μ (mí), vyjadřuje těsnost materiálu. Platí tedy, čím těsnější je vrstva materiálu, kterou se snaží vodní pára proniknout, tím větší klade difúzní odpor.

Izolace určené na fasádu by měly patřit spíše mezi propustnější materiály. Jejich propustnost se však významně liší. Proto si lze jen stěží představit rekonstrukci domu bez výpočtů tloušťky tepelné izolace a průchodnosti vodních par izolací. Svěříte-li tedy zateplení domu kamarádovi zedníkovi, který tloušťku a druh izolace vybere jen odhadem, nemusí to být nejlepší řešení.

Izolační materiál je třeba vybírat podle jeho tepelné vodivosti. Tu udává součinitel tepelné vodivosti, který výrobci tepelných izolací uvádějí u svých výrobků. Čím je jeho hodnota nižší, tím lepší má daný materiál tepelněizolační vlastnosti. Tepelný odpor izolace, tedy její schopnost zadržet teplo, závisí na její tloušťce a její tepelné vodivosti. Značí se značkou R a udává v jednotkách m2K/W.

Ve stavební praxi a požadavcích norem se používá tzv. součinitel prostupu tepla, označovaný písmenem U. Čím je hodnota součinitele prostupu tepla nižší, tím jsou lepší tepelně izolační vlastnosti dané stavební konstrukce (stěny, střechy, okna atd.)
Ať má izolační vrstva jakoukoliv tloušťku, vždy zaplatíte za lepidlo, perlinku, hmoždinky, omítku, barvu, vypůjčení a stavbu lešení a práci tutéž částku. Z tohoto důvodu se celkové náklady na zateplení při použití polystyrenových desek různých tlouštěk liší jen nepatrně. Proto je vhodné si vybrat tloušťku větší!

Vhodným zateplením můžete významně snížit tepelné ztráty svého domu, a tím i náklady na topení. Velmi kvalitním celkovým zateplením a dalšími opatřeními lze potřebu energie stlačit až k hodnotám nízké energetické náročnosti domu. Ale můžete si vytknout i cíl méně náročný. Také v tomto případě ušetříte část dosavadních provozních nákladů za vytápění, mnohdy významnou.

Od partnerů ASB

Kolik centimetrů zvolit?
Zjednodušeně lze říct, že nosnou zeď z pálených cihel širokou obvyklých 30 nebo 45 cm velmi dobře tepelně izolují fasádní desky z minerální vlny nebo běžný fasádní polystyren tloušťky 16 cm. Kdo chce tutéž zeď zateplit tak, aby jen vyhověl nejnižší požadované hranici české normy, vystačí s 8 až 10 cm minerální vlny nebo polystyrenu. Také tato tloušťka izolace zajistí úspory energie potřebné na vytápění, zlepší tepelnou pohodu domu a zabrání kondenzaci vody a tvorbě plísní na vnitřních zdech. Není ovšem rozumné snižovat tloušťku izolace pod hodnoty doporučené českou normou, tedy pod 16 cm izolace pro cihlovou zeď!

Správné zateplení zlepší řadu vlastností domu:
– sníží náklady na vytápění;
– brání tepelným ztrátám mj. odstraněním tzv. tepelných mostů, tedy míst, kudy teplo uniká z nezatepleného domu nejvíc (základy, spáry, ostění), a která zapříčiňují kondenzaci vody a vznik plísní na vnitřních stěnách;
– zvýší vnitřní teplotu stěn, a tím i tepelnou pohodu místností;
– sníží přehřívání pokojů v létě;
– chrání zdivo proti mrazu a prodlužuje životnost stavby.

Marie Urbancová

Foto: Marek Solár, Rockwool, Arthur, archív firiem

Nenechte si ujít

Gabiony – ozdoba zahrady i obývacího pokoje