Partneři sekce:

Lepení zateplovacího systému ETICS (Pracovní postup)

03 Okapnička

Vnější tepelněizolační kompozitní systémy Baumit je možné použít na všech obvyklých stavebních minerálních podkladech (příp. dřevěných, dřevocementových atp.). Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný a zbavený nečistot. Statické trhliny na fasádě lze bez obav zakrýt jen v tom případě, že již nejsou aktivní.

Krok 6: Přetáhnutí síťoviny

Sklotextilní síťovina se po nalepení desek a odstranění montážní latě přetáhne přes okraj desek tepelné izolace na jejich vnější povrch a zatlačí do předem nanesené lepicí stěrky.

06 Přetáhnutí síťoviny
06 Přetáhnutí síťoviny |

Krok 7: Lepení na nároží

Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Doporučuje se lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepicí hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí.

07 Lepení na nároží
07 Lepení na nároží |

Krok 8: Křížení spár

U výplní otvorů se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů.

08 Křížení spár
08 Křížení spár |

Krok 9: Osazení u otvorů

U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů.

09 Osazení u otvorů
09 Osazení u otvorů |

Krok 10: Hmoždinky

Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu nebo dilatační spáry je 100 mm, neurčuje-li stavební dokumentace jinak.

10 Hmoždinky
10 Hmoždinky |
Text + foto: Baumit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2019.