Kingspan Kooltherm® K5 – nejlepší volba pro vnější zateplení
Galerie(9)

Kingspan Kooltherm® K5 – nejlepší volba pro vnější zateplení

Partneři sekce:

Izolace z fenolické pěny Kooltherm® K5 od společnosti Kingspan Izolace nabízejí nejlepší tepelněizolační schopnost z běžně dostupných izolantů. Jedná se tedy o izolaci, kterou je možné použít ve srovnání s ostatními produkty v nejmenší tloušťce, při respektování konkrétních tepelně-technických požadavků. Kooltherm K5 lze pochopitelně využít nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce.

Na trhu je dostupný bezpočet variant tepelných izolací – každá s jinými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a specifickým uplatněním. Největší množství realizací probíhá s využitím EPS spolu s minerální vlnou, ale stále častěji je volena varianta tenké izolace z fenolické pěny. Jaké jsou hlavní důvody?

Deklarovaný  součinitel tepelné vodivosti: bod pro Kooltherm K5

Jedním ze základních parametrů určujících kvalitu tepelné izolace je hodnota součinitele tepelné vodivosti lambda: čím nižší, tím lepší. U výrobků z expandovaného polystyrenu se tato hodnota pohybuje obvykle na úrovni λ = 0,034 W/m . K.  Izolace z kamenné (čedičové) vlny dosahují obvykle hodnot součinitele tepelné vodivosti λ = 0,036 W/m . K. Hodnota součinitele tepelné vodivosti u fasádní tepelné izolace z fenolické pěny Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je přitom pouhých 0,020 W/m . K !!!

Potřebná tloušťka izolace?

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je tedy produkt s vynikající tepelněizolační schopností. Ve srovnání s jinými izolanty tedy běžně stačí při konkrétním požadavku na součinitel prostupu tepla U poloviční tloušťka.

Fenolická izolace – více světla v interiéru

Malá tloušťka desky Kooltherm® K5 jí předurčuje pro využití v husté zástavbě, kde jsou mnohdy složité podmínky pro přirozené osvětlení interiérů sluncem. Subtilní provedení nadpraží a ostění okenních otvorů vyplívající z použití tenkého izolantu zajišťuje vetší plochu pro průnik denního světla. Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je tedy rovněž vhodná tam, kde by dodatečné zateplení z minerální vlny, potažmo EPS, způsobilo výrazné rozšíření ostění oken a tím snížení úrovně denního osvětlení v interiéru.

Kingspan Kooltherm K5 – Izolační deska s výjimečnou hodnotou λ 0,020 W/m.K

Úspora na kotevním materiálu

I další příznivá vlastnost vyplývá z potřebné menší tloušťky izolace. Při použití tepelného izolantu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska lze v rámci kontaktního zateplovacího systému (ETICS) použít kratší kotevní prvky než při použití tepelné izolace z EPS nebo minerálních vláken.

Úspora v logistice

Poloviční množství zateplovacího materiálu znamená poloviční náklady na logistiku. Poloviční objem skladovacího prostoru, poloviční objem přepravního prostoru, poloviční potřeba času. Vzhledem k objemové hmotnosti 35kg/m3 velmi snadná manipulace s materiálem, úspora na vnitrostaveništní přesunu hmot.

Izolace pro náročného stavebníka

Vzhledem k tomu, že tepelná izolace Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska má výrazně nižší součinitel tepelné vodivosti než běžné tepelněizolační materiály, je výhodné použít materiál i pro tepelnou izolaci obvodových stěn budov, kde se klade důraz na nízkou potřebu energií pro vytápění i ochlazování interiéru (zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy).

Výrazně nižší pracnost

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska má objemovou hmotnost pouhých 35kg/m3 a je tedy výrazně lehčí než desky či role minerální izolace. Manipulaci s balíky s fenolické pěny zvládne pracovník bez větší námahy. Rozměry desek se velmi snadno se upravují. Desky se doporučuje řezat ostrým zubatým nožem podél vhodné kovové latě, kolmo k povrchu desky. Prašnost takového procesu je minimální.

O materiálu

Venkovní fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je tepelně izolační deska z tuhé pěny. Jádro desek tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Desky jsou na obou stranách opatřeny povrchovou úpravou na bázi skleněné textilie, která je s fenolickým jádrem desky spojena během výrobního procesu. Materiál neobsahuje chlorované a fluorované uhlovodíky (CFC) a hydrochlorované a fluorované uhlovodíky (HCFC).

Více info na www.kingspaninsulation.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan Izolace Česká republika.