Partneři sekce:

Zateplení obvodové konstrukce (pracovni postup)

Před zhotovením vnějšího tepelně izolačního kontaktního systému je třeba důkladně připravit podklad. Podklad by měl být dostatečně rovný, suchý, bezprašný, bez mastnot, zbytků odbedňovacích prostředků a jiných nečistot, které by mohly snížit přilnavost vyrovnávacích malt nebo lepidel.

10 | Izolace soklu

Na sokl se křížovou metodou nanese gumoasfaltová hydroizolace ve dvou vrstvách, všechny rohy se vyztuží pásy technické tkaniny, která se vloží do čerstvé vrstvy. Každá další vrstva se nanáší po zaschnutí předchozí. Hydroizolace se nechá zaschnout několik dní. Na připravený podklad se nalepí izolační desky na bázi XPS lepicí maltou aplikovanou celoplošně na rubovou stranu desek a desky se zpevní výztužnou vrstvou.

Izolace soklu
Izolace soklu | Source: Stavmat Stavebniny

11 | Penetrace podkladu

Před nanesením finální omítky se na vyzrálý podklad aplikuje penetrační nátěr. Nátěr je třeba před aplikací válečkem řádně promíchat nízkootáčkovým elektrickým míchadlem.

Penetrace podkladu
Penetrace podkladu | Source: Stavmat Stavebniny

12 | Finální omítka

Před nanesením se finální omítka promíchá míchacím zařízením při pomalých otáčkách. Pak se v rovnoměrné vrstvě nanese ocelovým nebo plastovým hladítkem na vyschlý základní nátěr a vyrovná se tak, aby se dosáhlo požadovaného konečného vzhledu.

Finální omítka
Finální omítka | Source: Stavmat Stavebniny
TEXT: zpracováno z podkladů firmy Stavmat Stavebniny
FOTO: Stavmat Stavebniny, isifa/Shutterstock