Pěnové sklo REFAGLAS – materiál vhodný pro všechny stavby
Galerie(5)

Pěnové sklo REFAGLAS – materiál vhodný pro všechny stavby

Partneři sekce:

Stavební materiály jsou v oblasti stavebnictví samostatnou rozsáhlou kapitolou a častým tématem k diskusi. Výrobci stavebních hmot musejí reagovat na zpomalení ekonomického růstu, vyšší energetickou náročnost a zvyšující se cenu lidské práce. Změny nastávají i na straně zadavatelů. Ti čím dál častěji kladou důraz na výběr vhodného stavebního partnera, a především stavebních materiálů. V této době nestačí, aby byl materiál jen ekonomický a dobře zpracovatelný. Ve 21. století, v době hledání obnovitelných zdrojů, je důležitý i ekologický aspekt, trvanlivost a univerzálnost materiálu.

Poměrně mladým stavebním prvkem, který splňuje veškeré požadavky současného stavebního trhu, je pěnové sklo REFAGLASS. Jde o tepelněizolační materiál, který je vyrobený ze stoprocentně recyklovaného skla. Pro své technologické vlastnosti se hodí prakticky na všechny druhy staveb.

pěnové sklo, REFAGLASS, základová deskaPěnové sklo – materiál vhodný pro školky, školy a objekty, kde je důraz na ekologii a snižování obecních rozpočtů

Pro provozovatele mateřských škol je obzvláště v poslední době otázka použitých stavebních materiálů v jejich zařízení více než aktuální. Vždyť nedávno hlavní hygienik České republiky nechal prověřit přes 200 škol kvůli podezření na zvýšenou koncentraci nebezpečného azbestu. Ten se dříve ve stavebnictví hojně používal pro jeho dobré tepelné a mechanické vlastnosti. Postupem času se však prokázaly jeho negativní účinky na lidské zdraví. Uvolňování azbestu při narušení materiálu může vést k závažným onemocněním. S osvětou dochází i k nahrazování negativních materiálů za materiály ekologické.

Stoprocentně nezávadným a ekologickým materiálem je pěnové sklo REFAGLASS. Výrobní technologie spočívá ve zpracování odpadových střepů z obalového skla. To je rozdrceno na skelnou moučku. Tato skelná moučka je následně smíchána s chemickými činidly, která samotná nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí. Po procesu roztavení pokračuje řízené tavení při teplotách 800 °C a následné ochlazení. Tím se vytvoří umělé sopečné sklo – pemza neboli pěnové sklo.

Vhodnost tohoto materiálu dokazuje i projektant Jiří Čech z projekční kanceláře AB ateliér, která dostala zakázku postavit moderní, „zelenou“ mateřskou školku ve Slivenci. „Již při řešení projektu jsem věděl, že nejvhodnějším materiálem pro toto zadání je právě pěnové sklo REFAGLASS. A to nejen pro jeho stoprocentní ekologičnost, ale i jiné parametry. V době energetické krize je neustále vyvíjen tlak na snížení energetické náročnosti budovy. Obce škrtají ve svých rozpočtech a žádají co nejefektivnější řešení, obzvláště u neziskových objektů.“

Nejenže je REFAGLASS trvanlivý materiál, znovu stoprocentně recyklovatelný, ale díky tomu, že je vyroben z odpadu, může být i mnohonásobně levnější než konkurenční materiály.

Důležité vlastnosti pro použití u objektů typu mateřských škol:

  • zdravotní nezávadnost
  • ekologičnost
  • stoprocentní recyklace
  • nízké náklady

pěnové sklo, REFAGLASS, základová deskaPěnové sklo – materiál vhodný pro užití v soukromé sféře

Pěnové sklo Refaglass nachází uplatnění i v soukromé sféře. Je oblíbeno především pro nízkou cenu a snadnou manipulaci. Pěnové sklo má vysokou pevnost v tlaku, zároveň je však velmi lehké. Soukromí investoři nepotřebují při manipulaci žádnou těžkou stavební techniku. Materiál si mohou upravit sami jen klasickým hráběmi. Při stavbě základové desky pomocí pěnového skla není třeba budovat tak hluboký základ jako při použití klasického kameniva. To samozřejmě znamená méně práce a nižší náklady na techniku.

Například základová deska rodinného domu soukromého investora v Žežicích u Příbrami byla se třemi pracovníky hotova již za 4 dny včetně všech prací. Celkově přitom bylo použito 82 m3 materiálu. Koncoví uživatelé také oceňují jednoduchou manipulaci při eventuálních opravách.

„Pěnové sklo REFAGLASS je nenasákavé, tudíž stačí jen poškozené místo opravit a materiál mohu znovu použít,“ říká Josef Coník, soukromý investor a dodává: „V případě použití například polystyrenových desek je problém závažnější. Polystyren vodu nasákne a voda se dostane do všech desek. Je tedy velmi náročné nalézt konkrétní místo poškození. Navíc při opravě je třeba strhnout celou plochu střechy a mokrý polystyren se nedá již znovu použít.“

Důležité vlastnosti při použití v soukromé sféře:

  • lehká manipulace
  • nízká cena
  • znovupoužitelnost materiálu
  • není potřebná těžká technika, t. j. šetří se náklady

–>–>