shutterstock 1123315772

Problematické detaily hrubé stavby: Založení první řady zdiva

Partneři sekce:

Založení první řady zdiva je pravděpodobně nejnáročnějším úkonem celé stavby, zvláště pokud se zdí z broušených cihel, které vyžadují maximální možnou přesnost, aby se výraznější chyby či rozdíly ve výšce založení neprojevily při zdění vyšších řad cihel, případně překladů či věnců. Jak tedy správně postupovat?

Před začátkem prací

Abychom mohli začít zdít, musíme objednat dostatečné množství tvárnic či broušených cihel dle toho, z jakého materiálu budeme zdít. Přibližné množství potřebných bloků si spočítáme pomocí výkresů z projektové dokumentace – vždy je dobré počítat o několik kusů navíc kvůli dořezům. I kdybychom je nevyužili při zakládání, budou se hodit později. Dle množství palet můžeme odhadnout i potřebné množství pojiva (malty či pěny). Zvláště u malty je třeba si dát pozor na počasí a uskladnění pytlů – pokud pytle zvlhnou, hmota ztvrdne a nebude ji již možné při stavbě použít!

Jak na zdění?

Nejprve je v místě budoucích stěn nutné rotačním laserem zaměřit základovou desku a určit její nejvyšší bod, na kterém následně bude nejnižší vrstva maltového lože. Od tohoto bodu se nastaví vodicí lišta vyrovnávací soupravy a přijímač laseru se upne do roviny paprsku. Na obou prvcích vyrovnávací soupravy se nastaví šířka nanášené maltové vrstvy.

Zakládací maltu nanášíme postupně do míst budoucích obvodových stěn. Maltu nanášíme mezi připravené a výškově ustavené a vodorovně srovnané vodicí lišty a stahujeme latí. Vrstvy malty se nanášejí v takové tloušťce, aby se vyrovnaly výškové nerovnosti základové desky a po nanesení necháme mírně zavadnout. Nejnižší vrstva zakládací malty (v nejvyšším bodě objektu) musí být alespoň 10 mm.

Stejně jako při jakémkoli jiném zdění i u základní řady použijeme systém zednických provázků. Vždy je nutné, aby provázky zcela přesně kopírovaly hrany tvárnic po celou dobu zdění. Jakmile tedy dle předchozího zaměření osadíme rohové bloky a natáhneme provázky, celý zbytek stavby už bude rovný (či křivý) dle tohoto umístění. K vytvoření správné rohové vazby se zpravidla používají doplňkové cihly – rohové, koncové a poloviční koncové.

Mezi rohové cihly následně ukládáme bloky a pomocí gumové paličky a vodováhy je vyrovnáváme ve svislém i vodorovném směru. Bloky vždy ukládáme shora, abychom jejich posunem nenahrnuli maltu do spár. Dle výrobce lze bloky buď přiložit „na sraz“, promaltovat či vyplnit pěnou. Správnému výškovému vyrovnání každé tvarovky je třeba věnovat zvláštní pozornost, nepřesné založení ovlivní všechny následující řady cihel – a může například i znemožnit pokládku do tenkovrstvé malty

Další řady zdiva

Po položení celé první řady se rozmíchá zdící malta pro tenkou spáru nebo se připraví zdící pěna. Malta se nanáší zubovým hladítkem či jiným speciálním zařízením, pěna se nanáší v housenkách pomocí aplikační pistole.

shutterstock 332026463
U rohových dílů se v první i každé další řadě kontroluje, zda cihla či blok nevybočuje mimo směr a je v rovině. | Shutterstock

Jako první se opět položí rohové bloky – tentokrát ovšem tak, aby vůči rohovým blokům v první řadě byly pootočeny o 90°, tím se umožní řádná vazba zdiva. Pomocí laseru či olovnice se kontroluje, zda blok (cihla či tvarovka) nevybočuje mimo svislý směr, pomocí vodováhy se kontroluje rovinnost. Obdobně se postupuje při vyzdívání všech dalších bloků a řad.

Při zdění je třeba dát pozor na správnou vazbu zdiva (viz další díl seriálu Problematické detaily hrubé stavby) a samozřejmě i na to, abychom při soustředění na správné založení a rovinnost nezapomněli vynechat otvory pro dveře, vrata a okna.

red