Partneři sekce:

Systém suché výstavby do vlhkých a mokrých místností

Systém suché výstavby do vlhkých a mokrých místností

V dnešní době jsou konstrukce suché výstavby rozšířeny v mnoha oblastech stavebnictví. Proto jsou na jejich vlastnosti kladeny stále vyšší nároky a požadavky. Zejména na odolnost proti vlhkosti nebo vodě, akustické vlastnosti, odolnost proti požáru, mechanické vlastnosti apod. Tyto vlastnosti jsou samozřejmě vyžadovány při zachování snadné a rychlé montáže konstrukcí.

Společnost Knauf přichází s novým systémovým řešením Knauf Drystar do vlhkých a mokrých místností. Je vhodné téměř pro všechny interiéry staveb, optimální je například pro wellness, prostory v okolí bazénů, sociální zařízení v soukromých, veřejných, obchodních a gastronomických objektech.

V prostředí, kde se předpokládá vyšší zatížení vlhkostí, případně zatížení odstřikující vodou, je nutné použít výrobky na bázi sádry s upravenými vlastnostmi nebo desky s cementovým jádrem. Nový konstrukční systém Knauf Drystar je ideální do vlhkého a mokrého prostředí a tam, kde chceme předejít vzniku plísní. Skládá se z komponentů, které tvoří ucelený konstrukční systém a zaručují vysokou a dlouhodobou odolnost.

Tmelící hmota

Voděodolný výplňový a stěrkový tmel Knauf Drystar-Filler typu 3A (ČSN EN 13963) na bázi vápence s plastifikačními přísadami. Dodává se v práškovém skupenství a po smíchání s vodou vytvoří pastovitou hmotu. Používá se pro vyplnění a vyhlazení spár a dále pro celoplošné tmelení opláštění z desek Knauf Drystar-Board pod nátěry a malby. Touto tmelící hmotou je možné tmelit povrchy v kvalitě Q1–Q4. Pod obklad se originální hrana i řezaná hrana tmelí hmotou Knauf Drystar-Filler s pomocí vložení papírové výztužné pásky Knauf Kurt.

Spodní kovová podkonstrukce

Vlhkostí není samozřejmě zatíženo pouze opláštění, ale také spodní kovové konstrukce, které mohou vlivem vlhkosti a kondenzace vody podléhat korozi. V prostorách, kde vlhkost přesáhne během dne 70 %, kondenzuje tam voda a tvoří se korozivní nečistoty, je nutné použít kovové profily a další konstrukční části z kovu s ochranou proti korozi. Protikorozní ochranu, respektive stupeň korozní agresivity, určuje pro každý projekt zvlášť projektant na základě normy ČSN EN 12944. Pro systém Knauf Drystar se používají profily a příslušenství s ochranou proti korozi třídy C3 (černé) a C5-M (modré).

Podklad pod izolace a obklady

Ve většině případů se v prostorách, kde se vyskytuje vlhkost nebo odstřikující voda, stěny obkládají keramickým obkladem. Opláštění deskami Knauf Drystar-Board je schopné nést obklad o hmotnosti do 25 kg/m2. Konstrukce s povrchovou úpravou, kterou tvoří keramický obklad, jež budou zatíženy odstřikující vodou, je nutné po vytmelení opatřit hydroizolačním nátěrem (např. Knauf Tekutá hydroizolace).

Ve stycích mezi podlahou a stěnou a v dalších kritických místech je doporučeno provést utěsnění bandáží Knauf Hydroband. Konstrukce opláštěné deskami Knauf Drystar-Board lze také opatřit pouze nátěrem. Pod nátěry nebo malby je nutné provést celoplošně vytmelení tmelem Knauf Drystar-Filler a v případě potřeby přebrousit.

01 | Základní desky
Desky Knauf Drystar-Board se vyznačují jednoduchým a rychlým zpracováním.

02 | Speciální profily
Pro systém Knauf Drystar se používají profily a příslušenství s ochranou proti korozi třídy C3 (černé) a C5-M (modré).

03 | Ochrana hran
Při montáži musí být veškeré řezné hrany profilů i příslušenství natřeny opravným lakem.

04 | Způsob kladení                       
Desky opláštění doporučujeme při montáži klást těsně vedle sebe na sraz.

05 | Příprava tmelu          
Prášek Drystar-Filler smícháme s vodou na pastózní tmel.

06 | Tmelení spáry
Vytmelte spáru systémovým tmelem Drystar-Filler.

07 | Použití pásky
Zatmelené spoje desek překryjte výztužnou páskou Knauf Kurt.

08 | Dokončení spáry
Přitlačte výztužnou pásku Knauf Kurt na spáru a nechte zatuhnout.

09 | Opětovné přetmelení              
Přetmelte výztužnou pásku systémovým tmelem Drystar-Filler.

10 | Ochrana šroubů
Přetmelte i hlavičky šroubů tmelem Drystar-Filler.

11 | Hydroizolační nátěr
Opláštění deskami Knauf Drystar-Board je schopné nést obklad o hmotnosti do 25 kg/m2.
Konstrukce s povrchovou úpravou, kterou tvoří keramický obklad, jež budou zatíženy odstřikující vodou, je nutné po vytmelení opatřit hydroizolačním nátěrem (např. Knauf Tekutá hydroizolace). Ve stycích mezi podlahou a stěnou a v dalších kritických místech je doporučeno provést utěsnění bandáží Knauf Hydroband.

12 | Povrchová úprava
Konstrukce opláštěné deskami Knauf Drystar-Board lze také opatřit pouze nátěrem. Pod nátěry nebo malby je nutné celoplošné vystěrkování tmelem Knauf Drystar-Filler, v případě potřeby přebrousení a poté opatření penetrací (např. Knauf Hloubková penetrace).

13 | Designové řešení
Desky Knauf Drystar-Board umožňují vytvoření moderního prostoru včetně zajímavých designových konstrukcí zavěšených podhledů a předsazených stěn.

INFORMACE O MATERIÁLU:

Deska Knauf Drystar-Board je díky inovativní kombinaci High-Tech tkaniny a speciálního sádrového jádra, vyztuženého skelnými vlákny, vodoodpudivá a odolná proti plísním. Desky se vyznačují jednoduchým a rychlým zpracováním. Lze je ohýbat, vytvářet skládané (frézované) segmenty, a umožňují tedy realizovat téměř jakýkoli záměr při výstavbě. Dají se použít pro různé typy příček a stěn s kovovou podkonstrukcí, předsazených stěn i jako zavěšené podhledy.

Od partnerů ASB

Co budete potřebovat

  • Speciální sádrová deska Knauf Drystar-Board (GM-FH1IR)
  • Speciální tmel Knauf Drystar-Filler typ 3A (ČSN EN 13963)
  • Spodní kovová podkonstrukce do vlhkých místností s ochranou proti korozi C3 a C5M
  • Šrouby Drystar s ochranou proti korozi C3 a C5M
  • Hřeb do stropu chráněný proti korozi A4
  • Opravný lak pro řezné hrany profilů, závlačky a sponky

Při montáži spodní konstrukce je třeba dbát na to, aby veškeré řezné hrany profilů byly natřeny opravným lakem. Tím je třeba opatřit i veškeré otvory vytvořené do profilů dodatečně při montáži.

Doporučujeme klást desky opláštění na sraz těsně vedle sebe, s co nejmenší spárou bez sražení řezané hrany hoblíkem, tak jak je obvyklé u montáže běžných sádrokartonových desek. Rozevřené spáry a poškozené desky (např. ulomené rohy, oštípané hrany) se před finálním tmelením doporučuje vyspravit např. tmelem Knauf Uniflott Imprägniert, protože tmel Knauf Drystar-Filler je vhodný pouze k tmelení do tloušťky vrstvy 3 mm a vysychá déle než klasické tmely. Na druhou stranu nezanedbatelnou výhodou tmelu Drystar-Filler je to, že po smíchání s vodou a uzavření do nádoby ho lze ještě cca 1 týden po namíchání použít.

TEXT: Knauf Praha, s. r. o.
foto: Knauf

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyPříčkyŠtítky