Stavba stěny ze skleněných tvárnic
Galerie(6)

Stavba stěny ze skleněných tvárnic

Partneři sekce:

Ke zdění stěny ze skleněných tvárnic je potřeba použít k tomu určenou maltu. Podklad pro zdění musí být únosný, suchý, očištěný od volných částeček prachu, nesoudržných vrstev, mastnot a separačních prostředků. Zdicí prvky musejí být stejně čisté a suché.

Zpracování malty

Obsah pytle se důkladně promíchá v bubnové nebo kontinuální míchačce, případně nízkootáčkovou míchačkou (max. 500 ot./min.), s čistou vodou (1 l / 10kg pytel) na homogenní směs plastické konzistence bez hrudek. Zamíchanou směs je třeba použít do dvou hodin.

Pracovní postup

Malta se celoplošně nanese na vodorovné i svislé styčné spáry rovnoměrně tak, aby se zabezpečilo dobré spojení mezi jednotlivými prvky. Tloušťka ložné (styčné) spáry má být 10–12 mm. Na vyrovnání ukládaných řad se použijí klasické zednické metody (vodováha, zednická šňůra). Vytlačenou maltu je třeba ihned odstranit zednickou lžící. Budou-li se do stěny vkládat výztuhové prvky, je třeba dodržovat projektovou dokumentaci. Při práci je nutno postupovat podle platných normativních předpisů a doporučení stanovených výrobcem zdicích prvků.

05 | Spárování
Po dostatečném vyschnutí zdicí malty (přibližně jeden den) se spáry zatřou spárovací maltou.

04 | Další řada tvárnic
Na první řadu tvárnic se celoplošně a rovnoměrně nanese malta tak, aby se zabezpečilo dobré spojení mezi jednotlivými prvky. Do vrstvy malty se osadí výztuž (ocelový prut), který se úplně zakryje další vrstvou malty. Tloušťka ložné spáry má být 10–12 mm.

03 | Vyplnění dutin
Tloušťka styčné spáry mezi skleněnými tvárnicemi má být 10–12 mm. Dutiny mezi skleněnými tvárnicemi se vyplní maltou a zhutní vhodnou dřevěnou tyčí. Vytlačená malta se ihned odstraní zednickou lžící.

02 | Uložení tvárnic
Do maltového lůžka se uloží skleněné tvárnice a vyrovnají se. Vodorovnost uložení tvárnic se ověří vodováhou.

01 | Nanesení malty
Do profilů doporučených výrobcem skleněných tvárnic se uloží výztuž a zednickou lžící se nanese zamíchaná maltová směs. Profily se namontují jak na podlahu, tak i na přiléhající stěny.

Informace o materiálu:

» speciální suchá směs na výrobu zdicí malty ke zdění skleněných bloků a keramických prvků s minimální nasákavostí; pro ruční zpracování v interiéru i exteriéru

Co budete potřebovat:

Zdicí malta
quick-mix MGB Malta na zdění skleněných tvárnic
spotřeba: přibližně 1,2 l malty / bm skleněného zdiva s šířkou 80 mm a styčnou spárou 10 mm, papírový pytel, 10 kg

Spárovací malta

Ocelová výztuž

Nářadí a pomůcky
plastový kbelík
zednická lžíce
zednická šňůra
vodováha
nízkootáčková míchačka nebo bubnová/kontinuální míchačka
dřevěná tyč
hladítko
plastové hladítko s houbičkou

TEXT + FOTO: quick-mix

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2017.