Partneři sekce:

Masivní schodiště na míru

Masivní schodiště na míru

Do systému stavebních komponentů Ytong patří i schodiště na míru. Jednotlivé stupně jsou podle projektové dokumentace nařezané přesně podle zadání, prováděcí dokumentace a doprava je v ceně. Montáž je jednoduchá na realizaci a zvládne ji zedník s jedním pomocníkem.

Oproti klasickému železobetonovému schodišti odpadá bednění, výztuž, betonáž, hutnění, vlhčení betonu při zrání, odbedňování i likvidace odpadů z bednění. Schodiště je pochozí do 24 hodin a mezi jeho provozní výhody patří vysoká stabilita, minimum kročejového hluku a nehořlavost.

Tip pro profesionály

Výška stupňů schodiště

Schodišťový stupeň Ytong je vysoký 150 mm. Výška stupňů schodiště se upravuje výškou podezdění. Případnou mezeru mezi stupni vyplníme podle velikosti buď odřezky z pórobetonu, nebo jednoduše maltou. Konkrétní šířky stupňů dosáhneme přesahem jednotlivých stupňů přes sebe podle prováděcí dokumentace.

Měření tvárnic

Při zdění nosné schodišťové stěny doporučujeme tvárnici pod stupněm před seříznutím nejprve nasucho uložit a vyměřit její rozměry.

Složitější schodiště

V případě složitějšího tvaru schodiště si při výřezu pomůžeme přímo na místě ruční pilou.

Kontrola

Pravidelně kontrolujeme půdorysný rozměr schodiště, stejně jako kolmost a rovinnost schodišťových stěn. Osazení tvárnic korigujeme poklepem gumovým kladivem.

Okamžitá pochůznost

Hotové stupně na stavbě ochráníme například deskami, a tak umožníme pohyb zedníků i svislou dopravu materiálu bez zbytečných prostojů. Po vyzdění stupňů vznikne pod schodištěm využitelný odkládací nebo technický prostor.

Od partnerů ASB

24 | Okamžitá pochůznost
Výhodou schodiště Ytong je jeho okamžitá pochůznost, díky čemuž může stavba plynule pokračovat. Hotové stupně na stavbě ochráníme například deskami, a tak umožníme pohyb zedníků i svislou dopravu materiálu bez zbytečných prostojů. Po vyzdění stupňů vznikne pod schodištěm využitelný odkládací nebo technický prostor.

01 | Uložení na obou koncích
Schodišťové stupně Ytong jsou vyztužené pórobetonové prvky, které jsou uložené na obou koncích. Stupně ukládáme do nosné stěny schodiště podle prováděcí dokumentace na podezdívku nebo na ocelové kotvy. Jednotlivé způsoby uložení můžeme vzájemně kombinovat.

02 | První stupeň
Po vyměření prostoru schodiště uložíme nejnižší schodišťový stupeň na základovou desku vždy výš o tloušťku budoucích podkladových podlahových vrstev.

04 | Podezdívka schodů
Nosné stěny a podezdívku schodů zdíme vždy na celoplošnou nebo v pásech nalepenou hydroizolaci. Na obrázku je podezdívka schodů.

03 | Rozměry stupňů
Ytong schodišťový stupeň je vysoký 150 mm. Výška stupňů schodiště se reguluje výškou podezdění. Případnou mezeru mezi stupni vyplníme podle velikosti buď odřezky z pórobetonu, nebo jednoduše maltou. Konkrétní šířku stupňě vytvoříme přesahem jednotlivých stupňů přes sebe podle prováděcí dokumentace.

05 | Zdění stěn
Pokud jsou schodišťové stupně vsazené do schodišťových stěn, postupujeme tak, že schodišťové stěny zdíme současně se stupni. Pravidelně kontrolujeme půdorysný rozměr schodiště, stejně jako kolmost a rovinnost schodišťových stěn. Osazení tvárnic korigujeme poklepem gumovým kladivem.

06 | Odskok od stěny
Schodišťová stěna je zpravidla široká 250 mm, stupeň je v ní uložen minimálně 150 mm. Zbývající odskok 100 mm později využijeme na vazbu při dozdívání této stěny na plnou výšku. Stupně ukládáme do tenkovrstvé zdicí malty, jako ostatní tvárnice Ytong.

10 | Uložení do stěny
Po definitivním rozměření uložíme seříznutou tvárnici do stěny na tenkovrstvou zdicí maltu, kterou naneseme zoubkovanou zednickou lžící.

12 | Přebroušení hran
Hoblíkem přebrousíme hrany, případně výšku osazení tvárnice podle potřeby.

07 | Korekce
Rozměry tvárnic pro podezdívku a výškové korekce jednoduše upravíme ruční pilou.

14 | Jeden konec stupně
Zdicí maltu naneseme na jeden konec stupně, chybějící výřez ve zdi později dozdíme vhodným odřezkem z pórobetonu.

08 | Průběžná kontrola
Průběžná kontrola přesnosti zdění je důležitá pro dosažení kvalitního výsledku. Kontrolu provádíme vodováhou.

16 | Osazení stupňů
Stupeň osadíme na požadované místo. Číslování atypických stupňů odpovídá položkám v prováděcí dokumentaci. Montáž stupňů schodiště Ytong zvládnou díky jejich nízké hmotnosti dva pracovníci.

09 | Rozměření
Při zdění nosné schodišťové stěny doporučujeme tvárnici pod stupněm před seříznutím nejprve nasucho uložit a vyměřit její rozměry.

19 | Zídka
V případě ukládání stupňů k hotovým stěnám musíme přizdít zídku tloušťky 150 mm, čímž vznikne podpěra stupňů. Takové schodiště nazýváme „podezděné“. Tento způsob uložení využijeme hlavně při rekonstrukci nebo dodatečném vyhotovení schodiště.

21 | Konzolky z ocelového plechu
Schodišťové stupně můžeme uložit i na speciální zhotovené konzolky z ocelového plechu nebo můžeme použít i válcovaný profil L100x6 délky 200 mm, uchycený do existující stěny dvojicí hmoždinek o průměru 10 mm. Toto řešení je výhodné při rekonstrukcích nebo dodatečném osazení schodiště. Polohu stupňů si můžeme vyznačit na již existující zeď. Další výhodou je, že nezmenšujeme prostor pod schodištěm dodatečnou přizdívkou.

11 | Složitější tvar schodiště
V případě složitějšího tvaru schodiště si při výřezu pomůžeme přímo na místě ruční pilou.

22 | Doplnění odřezky
Při středové stěně doplníme chybějící výřezy a vybrání odřezky pórobetonu Ytong.

23 | Dokončení schodišťové stěny
Po osazení všech stupňů pokračujeme ve zdění schodišťové stěny až po horní úroveň ostatních nosných stěn.

13 | Kontrola svislosti
Opět kontrolujeme svislost zdění nosných schodišťových zdí, korekce provádíme poklepem gumovým kladívkem.

15 | Druhý konec stupně
Zdicí maltu naneseme i na druhý konec uložení stupně.

17 | Klíny ve středové stěně
Vznikající klíny ve středové stěně později vyplníme odřezky pórobetonu. Nezapomeňte, že uložení stupně musí být minimálně 150 mm.

18 | Podezděné stupně
Výhodou osazování „podezděných“ stupňů je možnost rozměření a vyznačení polohy stupňů na již existující stěnu.

20 | Rohové stupně
Při osazování například rohových stupňů můžeme využít kombinaci uložení stupně, který je uložený do schodišťové stěny, a na podezdívku u nosné obvodové stěny.

Co budete potřebovat

Materiál:

  • Schodišťový stupeň Ytong: 6 x schod 120,5 x Ytong SCH UNI
  • Zdicí malta: Tenkovrstvá lepicí malta Ytong, 17kg balení
  • Konzoly z ocelového plechu: 2 ks na 1 schod (používají se jen po obvodu, středová zídka musí být vždy zděná)
  • Rozpěrky s průměrem 10 mm: 2 ks na konzoli (vždy je potřeba používat rozpěrky určené na kotvení do pórobetonu, například GB od firmy Fischer)
  • Nářadí a pomůcky: Pilka, Hoblík, Zoubkovaná zednická lžíce, Vodováha, Gumové kladivo

TEXT + FOTO: Ytong

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.