Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Zdít konstrukčně i izolačně správně

Zdít konstrukčně i izolačně správně

Oslovili jsme prostřednictvím ankety několik respondentů ze stavebního oboru a dotázali se jich na konstrukční a tepelné vlastnosti zdí. Jejich vysoce profesionální zkušenosti jistě zúročí ti méně zkušenější.


1. Požadavkem doby je energetická úspornost staveb. Jak na to reagují konstrukční systémy ze
zdicích prvků?
2. Mohou se nové progresivní zdicí materiály prosadit vedle tradičních výrobků?
3. Jakým konstrukčním systémům dávají projektanti přednost a proč? 


Karel Bína
vedoucí obchodního oddělení 
Betonové stavby – Group s. r. o. , Předslav 
 

1. Pominula doba, kdy se výrobci snažili zvětšovat tloušťku zdiva pro dosažení požadované hodnoty tepelného odporu. Dnešním trendem jsou různé sendvičové konstrukce na bázi základního zdícího materiálu (cihla, beton, liapor, dřevo atd.) v kombinaci s masivní tloušťkou tepelné izolace na bázi styroporu či minerálních tepelných izolací. Tímto konstrukčním systémem lze obecně zákazníkovi nabídnout nadstandardní tepelně izolační vlastnosti, dobrou akumulační schopnost konstrukce, kvalitní zvukovou izolaci, jednoduchou montáž při zachování malé tloušťky obvodového zdiva a v neposlední řadě i příznivou cenu. 

2. Cílem veškerých „nových“ technologií je nabídnout zákazníkovi lepší produkt, snížení pracnosti při realizaci, dosáhnout na lepší tepelně izolační vlastnosti a jít cestou maximálního využití obestavěného prostoru při zachování co možná nejmenší tloušťky obvodového zdiva. V neposlední řadě je důležitá i finální cena produktu, která musí být vyvážena k nabízeným technickým a užitným vlastnostem zdícího materiálu.  Při vývoji systému stěnových dílců Super Izo byl kladen největší důraz na vylepšení tepelně izolačních vlastností a snížení hmotnosti obvodového zdiva. Spojením liaporbetonu s polystyrénovou izolací vznikl dokonalý sendvičový blok , který je oproti klasickým zdícím materiálům lehčí, je dobře opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysu bez tepelných mostů) a výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou bytovou výstavbu. V praxi to znamená velkou úsporu nákladů na vytápění oproti klasickým technologiím.  

3. Je samozřejmé, že se prosazují zejména výrobky, které mají masivní reklamu a tradici (zejména cihelné zdivo). Přesto se zejména mezi mladou generací najde dostatek lidí, kteří pominou moc reklamy a uplatňují do svých projektů výrobky nové generace a obecně nové technologie. Naše společnost se samozřejmě snaží, aby pro užití našich výrobků v projektových dokumentacích, předložila kompletní a vyčerpávající technické i statické informace. Naší devízou je propracovaný poradenský servis zahrnující zpracování výpočtu potřeby materiálu na danou stavbu, zpracování prováděcích dokumentací vodorovných konstrukcí, zajištění statických posudků a obecně technologické posouzení navržené konstrukce.  

Ing. Roman Busta
ředitel prodeje a marketingu 
Wienerberger, cihlářský průmysl, a. s.  

1. Naše společnost jako leader na trhu se stavebními materiály velice dobře vnímá tento požadavek. Proto konstrukční cihlový systém Porotherm reaguje na trend energetických úspor vylepšováním stavebních detailů, které jsou pro domy z hlediska tepelných ztrát rizikové. Typickým příkladem jsou koncové cihly s drážkami pro izolant u systémů P+D, CB (broušené cihly) a Si (superizolační cihly), které se používají při vyzdívání ostění otvorů a případně parapetů oken ve vnějších stěnách.  K rozšíření znalosti této problematiky se snažíme přispět i v odborné rovině, a to přípravou speciálních materiálů a publikací. V současné době připravujeme vydání Katalogu tepelné ochrany budov ve spolupráci s ing. Šálou.  Mimo to pokračujeme ve vývoji a zlepšování tepelných parametrů systému Porotherm. Při získávání nových poznatků se často necháváme inspirovat rozsáhlými zkušenostmi našich německých kolegů. Při vývoji nových výrobků u nás vycházíme z přesvědčení, že jednovrstvá cihlová konstrukce zdiva bez dalšího zateplení je optimální variantou pro stavbu domu a kvalitu bydlení.

2. Samozřejmě ano, zvláště v současné době nadměrné poptávky po tradičních zdicích materiálech. Osobně se však domnívám, že tak obzvláště výhodnou kombinaci vlastností, jakou disponují cihelné výrobky, moderní výrobky hned tak nedocílí. Mohou být lepší v jedné, ve dvou vlastnostech, v posuzovaném komplexu všech vlastností však nikoliv. Naše nové výrobky i nově vyvíjené totiž chápeme jednoznačně jako progresivní a plně konkurenceschopné k novým stavebním systémům. 

3. Tuto otázku bych raději položil projektantům, ale rozdíl bude zřejmě u projektu rodinného domu nebo u bytového domu. U projektu RD hraje velkou roli dosažení co nejlepších tepelně izolačních parametrů v rámci celého domu. Důležité je, aby konstrukční systém nabízel komplexní řešení všech detailů, a tím pohodu a kvalitu bydlení. U BD více záleží na řešení statiky a akustiky ( mezibytové příčky). Tepelný odpor je zde je chápán jako dostačující již s parametry mírně nad požadavky normy, na rozdíl od RD bude mít větší význam tloušťka obvodových stěn. Dovolím si shrnout, že projektanti v současnosti stále upřednostňují cihlový systém z důvodu nejen ověřené tradice, ale hlavně proto, že cihlový systém má vyřešena výše uvedená kriteria jak pro použití v projektech RD, tak i BD.  

Michal Dobiáš
Dobiáš spol.s r. o., Kněžmost 

1. Je třeba si položit otázku, co je to energeticky úsporná stavba a koho zajímá. Každý, kdo si kupuje nové auto, se uvážlivě rozhoduje o velikosti, vybavení a spotřebě. Při výstavbě s údivem zjišťujeme, že tato kritéria v 90 % neexistují. Současná stavba připomíná středověké stavby, zdi jsou široké 50 a více centimetrů. Materiály energeticky nenáročné na výrobu a v dopravě se těžko prosazují. 

2. Záleží na projektantech a možnostech úspory stavebních nákladů na vlastní stavbu. Nikoho nezajímá, aby uspořil zadavateli finanční částky, jež mohou jít u rodinných domu do statisíců. Přes masivní reklamní kampaně monopolních výrobců těžko. 

3. Jednoznačně červený cihlový. Zeptejte se projektantů. Osm z deseti projektuje tak jako v 70. letech minulého století. Projektovat domy s nízkou ekonomickou a energetickou náročností není jednoduché, proto je jednodušší projektovat jako dříve. Všichni projektanti by měli povinně navštívit země jako Belgie, Francie a Holandsko, aby poznali, co se tam požaduje v oblasti ekonomiky staveb. 

Ing. Mařík Miroslav
marketing manažer
Heluz cihlářský průmysl v. o. s.
 

1. Výrobky naší společnosti reagují na energetickou úspornost staveb a snažíme se, aby měly co nejvyšší tepelně izolační vlastnosti. Parametry našich produktů splňují nároky na nízkoenergetické případně i pasivní domy bez dalšího zateplování. V tomto roce jsme i tímto směrem orientovali obsah ceníku, kdy výrobky pro obvodové stěny jsou řazeny podle tepelně izolačních parametrů. Otázkou zůstává, jaké by měly být tepelně izolační vlastnosti výrobků pro nízkoenergetické stavění. Nyní každý výrobce udává jiné parametry a nikdo to neřeší. 

2. Myslím si, že v dnešní době, kdy je velký nedostatek stavebních materiálů se mohou prosadit i výrobci netradičních materiálů. Čas ukáže, zda je nový výrobek je kvalitní a jeho parametry zajímavé pro stavebníka. Samozřejmě velkou roli zde bude hrát též cena nového výrobku. Poslední léta ukazují, že lidé stále preferují tradiční způsob výstavby. 

3. To je spíš otázka na ty projektanty, rád bych znal odpověď. Pokud já bych se vžil do role projektanta, tak bych asi preferoval takový konstrukční systém s kterým se mi dobře pracuje, můžu s ním navrhnout celou hrubou stavbu, má vyřešeny konstrukční detaily, dobré tepelně technické parametry, příjemné vlastnosti na mikroklima uvnitř objektu a jsou s ním dobré zkušenosti ze staveb.  

Ing. arch. Vladimír Pacek 
K 4 Architects & Engineers 

1. Energetická úspornost vlastní zděné konstrukce ze všech materiálů neustále pomalu roste, ale v poslední době je mnohem větší potenciál energetických úspor v ostatních prvcích obvodového pláště, hlavně u výplní otvorů a řešení detailů při jejich osazování (návaznosti jednotlivých prvků obvodového pláště)  

2. Určitě se o to budou neustále pokoušet, ovšem i vzhledem k zažitému konzervatizmu (v tomto případě oprávněnému) bude synonymem kvalitního obytného domu klasická vyzdívka z keramických cihelných materiálů. Alternativní materiály (hlavně lehčené betony) najdou své místo spíše v občanské a průmyslové výstavbě 

3. Konkrétní a jednoznačná odpověď na takovou otázku neexistuje, vždy je nutno posoudit mnoho aspektů a rozhodnout se správně pro danou stavbu, místo a čas.  

(lz, mj)
Foto: archiv redakce

RubrikyCihly, tvárnice