Inovace nosného překladu a nové hvězdy mezi akustickými cihlami
Galerie(3)

Inovace nosného překladu a nové hvězdy mezi akustickými cihlami

Partneři sekce:

Rozšířený sortiment akustických cihel a nový jednostranný nosný překlad – to jsou novinky, které od konce roku 2008 nabízí firma HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.


HELUZ Supertherm AKU 11,5 P+D těžká je nejtenčí akustickou příčkovkou na našem trhu. Již při tloušťce 11,5 cm dosahuje požadavků normy na zvukovou izolaci stěn v hodnotě 47 dB. Je tedy vhodná pro místnosti s vyššími nároky na ochranu před hlukem jakými jsou např. společné uzavřené prostory bytového domu, pokoje v hotelech a ubytovacích zařízeních, lůžkové pokoje a vyšetřovny v nemocnicích a sanatoriích nebo výukové prostory ve školách.

Vyrábí se v cihelně Hevlín a Libochovice a na trhu je od listopadu 2008.

Technické údaje
Vážená laboratorní neprůzvučnost stěny: 49 (-1; -5) dB
Pevnost: 15 MPa
Hmotnost: 12,7 kg
Rozměry: 372 × 115 × 238 mm
Cena: 37,70 Kč (bez DPH)
Balení: 96 ks na paletě 118/100

HELUZ Supertherm AKU 25 P+D těžká vyráběná s pevností 20 MPa dosahuje vážené laboratorní neprůzvučnosti 57 dB, což nemá v cihelných sortimentech určených pro 25 cm silné zdivo s objemovou hmotností do 1000 kg/m3 na našem trhu obdobu. Je určená na mezibytové příčky a nosné stěny.

Tuto akustickou cihlu vyrábí cihelna v Libochovicích od prosince 2008.

Technické údaje

Vážená laboratorní neprůzvučnost stěny: 57 (-1; -4) dB
Pevnost: 20 MPa
Hmotnost: 21,7 kg
Rozměry: 372×250×238
Cena: 109,60  Kč (bez DPH)
Balení: 60 ks na paletě 118/100

Zdění s těmito cihlami se provádí na vápenocementovou maltu, svislé spáry jsou řešeny spojem tzv. pero a drážka na sucho a bez maltování, zdivo se omítá oboustrannou vápenocementovou omítkou o tloušťce 1,5 cm.

Kromě českého trhu jsou HELUZ Supertherm AKU 11,5 P+D těžká a HELUZ Supertherm AKU 25 P+D těžká k dostání také v Polsku a na Slovensku.

Nosný překlad HELUZ 23,8 jednostranný je inovací původního nosného překladu oboustranného. Změna spočívá ve snížení průřezu horní výztuže, která je v překladu  potřebná pouze při manipulaci a po zabudování do stavby se již staticky neuplatňuje. Oproti oboustrannému překladu má tedy novinka pevně určený způsob uložení na zdivo. Orientace spodní nosné části je srozumitelně označena pomocí vytlačených nápisů nahoru / dolů, natištěných šipek a také nápisu HELUZ, který je při správném uložení dobře čitelný.

Úsporou materiálu v horní výztuži překladu tak došlo k 10% snížení ceny. Výrobce přitom deklaruje dostatečnou nosnost a požární odolnost R120 (tzn. že při působení požáru je překlad nosný nejméně 120 min.).

Technické údaje

Hmotnost: 38 kg / m
Rozměry: 238 mm výška, 70 mm šířka, 1000 mm až 3500 mm délka
Cena: od 185 Kč (bez DPH)
Balení: 20 ks v paketě

Nosný překlad HELUZ 23,8 jednostranný vyrábí cihelna v Dolním Bukovsku od prosince loňského roku a dodává se také na slovenský a polský trh.

Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.