Technologie zdění

Video seriál Stavba domu: Technologie zdění (3. díl)

Pro cihly HELUZ byl dosud na výběr jeden ze tří základních způsobů zdění.

  • zdění z broušených cihel na tenkovrstvé malty, které se též označují jako „lepidla“,
  • zdění z broušených cihel na jednovrstvou polyuretanovou pěnu HELUZ, tzv. suchý systém zdění,
  • zdění z nebroušených cihel na klasickou tepelněizolační, vápenocementovou nebo cementovou maltu.

K těmto klasickým metodám nově přibyla speciální systémová zdící malta pro tenkou spáru HELUZ SIDI, určená pro zdění vnitřních i vnějších nosných stěn z broušených cihel. SIDI se nanáší rychle a úsporně pomocí válečku.

  1. díl seriálu naleznete zde: Video seriál Stavba domu: Příprava před stavbou (1. díl)
  2. díl seriálu naleznete zde: Video seriál Stavba domu: Vyrovnání zakládací malty (2. díl)

ZDROJ: HELUZ